Ngày 25/02/22 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm

Lời Chúa: Mc 10, 1-12

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”.

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh về bậc hôn nhân. Chúa Giêsu đã khẳng định ý muốn nguyên thủy của Thiên Chúa là một vợ một chồng.

Sợi dây hôn nhân là một hồng ân Thiên Chúa ban cho hai người nam-nữ. Để họ yêu thương, chia sẻ với nhau trong cuộc sống và để duy trì nòi giống. Vì thế, đôi hôn nhân phải tôn trọng và yêu thương nhau chân thành.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, xin Cha ban cho những người đang và sẽ sống đời sống hôn nhân biết chung thủy, tôn trọng nhau và giữ mãi mãi lời thề ước ban đầu. Nhờ đó gia đình thuận hòa. Xã hội phát triển, con người hạnh phúc và Thiên Chúa được tôn vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.