Ngày 25/09/21 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXV Thường Niên

Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXV Thường Niên

Lời Chúa: Lc 9, 43b-45

“Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Khi Ðức Giêsu báo trước Ngài sẽ bị nộp và bị giết, nhưng các môn đệ không hiểu vì còn quá bỡ ngỡ. Tại sao Ðức Giêsu là Ðấng uy quyền, làm được những phép lạ lớn lao như thế mà lại bị nộp cho người đời? Các môn đệ chỉ nhìn Ðức Giêsu với cái nhìn của con người. Họ nghĩ là Ðức Giêsu đến với một sứ mệnh chính trị: giải phóng Israel khỏi ách thống trị của đế quốc Rôma, dành lại quyền cai trị… chứ chưa nhận ra Ðức Giêsu là Ðấng Cứu Thế đến đem ơn cứu độ, bằng con đường khổ giá.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con tin vào Chúa để được cứu độ. Xin cho chúng con hiểu được rằng vì tội lỗi nhân loại của chúng con, Chúa đã chịu khổ hình, bị đóng đinh để cứu chúng con. Xin cho chúng con biết ăn năn sám hối và mau quay về với Chúa. Amen.