Ngày 26/02/22 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Quanh Năm

Lời Chúa: Mc 10, 13-16

“Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Nước Trời không tùy thuộc vào công sức con người. Nhưng thuộc về những tâm hồn đơn sơ, bé mọn. Họ đón nhận Nước Trời như trẻ thơ đặt mình hoàn toàn tin yêu nơi cha mẹ. Thiếu ngay thẳng, thiếu niềm tin nơi Thiên Chúa, không thể được đón nhận vào Nước Trời.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha là Đấng sáng tạo muôn loài, vì yêu thương Cha đã tạo dựng nên chúng con. Mọi sự chúng con có: con người chúng con, tài năng chúng con, sức khỏe chúng con… cũng đều là của Cha ban. Xin cho chúng con nhận biết thân phận mỏng dòn của mình để từng giây, từng phút, chúng con luôn biết cảm tạ tình yêu cao vời ấy và ca tụng Ngài thay cho muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.