Ngày 26/11/21 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

Lời Chúa: Lc 21, 29-33

“Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Tất cả mọi thứ Chúa dựng nên đều tuân theo một quy luật tự nhiên của nó. Cũng vậy, cây vả tới mùa đâm bông nẩy lộc thì đồng thời cứ dấu hiệu đó, người ta biết mùa hè đã đến gần.

Sự hiện diện của Ðức Giêsu là dấu chỉ Triều Ðại Nước Thiên Chúa đã xuất hiện. Ðó là niềm vui cho những tâm hồn ngay chính. Hãy ngẩng đầu lên để đón mừng ngày vinh quang đã tới.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống trần gian này là chuẩn bị cho một cuộc sống vĩnh cửu. Con người chúng con luôn khát mong hạnh phúc. Nhưng đâu là hạnh phúc đích thực của chúng con? Ðâu là ơn cứu độ của chúng con?

Ðức Giêsu đến để giải thoát chúng con, để đem niềm vui của cuộc sống tự do đã bắt đầu. Xin cho chúng con biết đón nhận Ngài, vì ngài là dấu hiệu của một mùa xuân hạnh phúc. Có Chúa, chúng con mới đạt được niềm vui bất tận. Amen.