Ngày 27/01/22 – Thứ Năm sau Chúa Nhật III Quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật III Quanh Năm

Lời Chúa: Mc 4, 21-25

“Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các ngươi đong đấu nào, thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”. Và Người bảo họ rằng: “Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

“Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn.”

Những dụ ngôn của Chúa Giêsu là một con đường dẫn đưa tới chân lý. Nhưng với điều kiện phải biết nghe, hiểu và đón nhận. Chính Chúa Giêsu là ánh sáng thật, ánh sáng ấy được thắp lên để soi chiếu cho mọi người. Vì thế ai nghe và đón nhận ánh sáng thì sẽ được hạnh phúc muôn đời.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thật, Chúa đã đến thế gian để diệt trừ tối tăm, tội lỗi đang bao trùm chúng con. Nhưng chúng con vẫn chưa thực sự tin vào Thiên Chúa, chưa tiếp nhận ánh sáng của Ngài. Xin mở cặp mắt đui mù, mở đôi tai bướng bỉnh và mở tấm lòng chai cứng của chúng con ra, để chúng con biết nhìn, biết nghe, biết khát khao đón nhận ánh sáng đích thực của Chúa. Amen.