Ngày 27/07/21 – Thứ Ba sau Chúa Nhật XVII TN B

Thứ Ba sau Chúa Nhật XVII TN B

Lời Chúa: Mt 13, 36-43

“Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Con cái Nước Trời là hạt giống tốt, và con cái ma quỷ là cỏ lùng. Trong một cộng đoàn, một giáo xứ, gia đình… và cả trong mỗi người chúng ta cũng có lúc chúng ta theo sự thiện, lại có lúc chiều theo quyền lực của sự dữ. Thế nhưng trong tiến trình lúa phải được phát triển và được thu vào kho lẫm và cỏ lùng phải bị tiêu diệt. Tốt và sáng không thể cùng hiện diện; thiện và ác không thể cùng tồn tại. Đây là thời gian thanh luyện. Thánh Thần mỗi ngày sẽ đổi mới địa cầu, để Giáo Hội và mỗi người chúng ta được tinh tuyền trong ngày đón Đức Giêsu trở lại trong vinh quang.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, xin sai Thánh Thần của Cha đến với mỗi người chúng con, để Ngài kết án tội lỗi trong chúng con. Cỏ lùng phải được tiêu diệt để lúa thêm tốt tươi. Nếu chúng con không biết hoán cải, chúng con sẽ tự chuốc cho mình khốn khổ muôn đời. Chúng con nguyện xin Cha ban cho chúng con, vì danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.