Ngày 27/08/21 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXI Thường Niên – Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.

Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXI Thường Niên

Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.

Lời Chúa: Mt 25, 1-13

“Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Qua bài dụ ngôn, chúng ta dễ lầm tưởng mình có thể trở thành những trinh nữ khôn ngoan. Chúng ta cho việc chuẩn bị đèn dầu là bằng cách chu toàn lề luật, đi lễ, đọc kinh, hy sinh… Nhưng ở đây, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự khôn ngoan đích thực mà chúng ta cần trang bị cho tâm hồn mình. Đó là, chúng ta cần học nơi Đức Giêsu bài học yêu thương, bài học từ bỏ, bài học chết đi chính mình như Đức Giêsu trên Thập Giá. Với sự chuẩn bị dầu đèn như thế, chúng ta mới được vào dự tiệc cưới của Con Thiên Chúa trong Nước Hằng Sống.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con sự khôn ngoan đích thực. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì khác xa sự khôn khéo của người đời. Đức Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà Ngài đã hiến thân chịu chết để cứu độ nhân loại… Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con biết sống sự khôn ngoan đúng nghĩa: biết quên đi bản thân mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Đó là dầu đèn cần thiết để chúng con được Thiên Chúa tuyển chọn vào tiệc cưới muôn đời. Amen.