Ngày 27/12/21- Thánh Gioan Tông Đồ

(Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh)

Thánh Gioan Tông Đồ

Lời Chúa: Ga 20, 2-8

“Môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ngôi mộ trống và những khăn liệm, dải vải… là dấu chứng cho sự Phục Sinh của Đức Kitô. Người “môn đệ Chúa yêu” đi vào, ông thấy và ông đã tin. Quả thực, Đức Giêsu đã chiến thắng sự chết để đi vào cõi sống vĩnh cửu; đã vượt ngục tội lội, hận thù để bước lên Thiên Đàng tình yêu vinh sáng. Cuộc chiến thắng của Đức Giêsu là cuộc chiến thắng của tất cả và riêng mỗi người chúng ta. Trong Đức Giêsu và cùng với Ngài, chúng ta được dự vào cuộc sống Thần Linh của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã ban Đức Giêsu cho chúng con. Trong Ngài, chúng con sẽ chiến thắng đau khổ và sự chết. Từ nay, cuộc sống của chúng con là những chuỗi ngày đầy niềm vui. Dù ở giữa thế gian, nhưng chúng con không thuộc về thế gian nữa. Chúng con mong mõi trở về tổ ấm bên lòng Cha, quê hương đích thực và vĩnh cửu của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.