Ngày 28/01/22 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Quanh Năm

Lời Chúa: Mc 4, 26-34

“Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”.

Người còn phán: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được”. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Hạt lúa tự nó có sức phát triển. Hạt cải nhỏ tí nhưng có thể trở thành cây lớn. Hạt lúa và hạt cải Đức Giêsu dùng để nói lên sức mạnh của Nước Trời. Nước Trời chính là Đức Giêsu, là lời của Đức Giêsu. Khi con người đón nhận Đức Giêsu, con người sẽ được biến đổi và sinh hoa kết quả dồi dào.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con vẫn thường mang tâm trạng: Mình tài hèn sức mọn thì có giúp ích gì được cho đời? Qua lời Chúa dạy hôm nay, chúng con hiểu rằng chính Chúa sẽ làm cho cái nhỏ bé trở thành vĩ đại.

Xin cho chúng con biết hăng say gieo cho đời những lời hay ý đẹp; những việc làm trung nghĩa. Để sau này, những hạt giống nhỏ nhoi đó trở thành những cây xanh tươi mát đem lại cho con người niềm vui.