Ngày 28/10/21 – THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ.Lễ kính.

Thứ Năm sau Chúa Nhật XXX Quanh Năm

THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ.Lễ kính.

Lời Chúa: Lc 6, 12-19

“Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Ðó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Việc chọn lựa 12 Tông Đồ của Chúa Giêsu, cho chúng ta thấy  Chúa muốn con người cộng tác và sứ vụ loan báo tình yêu và Lòng Thương xót của Thiên Chúa cho nhân loại. Ngài chọn gọi những con người bình thường và huấn luyện họ trở thành những tông đồ nhiệt thành, hăng say rao giảng tình yêu của Thiên Chúa đến tận cùng trái đất.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã chọn những con người bình thường và đào tạo họ trở thành những tông đồ nhiệt thành của Chúa. xin Chúa cũng dạy dỗ chúng con, để chúng con cũng trở nên những tông đồ của Chúa cho mọi người, trong chính cuộc sống hàng ngày của chúng con. Lạy Chúa, xin uốn nắn trái tim chúng con nên giống trái tim Chúa. Amen.