Ngày 28/12/21 – Các Thánh Anh Hài Tử Đạo

(Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh)

Các Thánh Anh Hài Tử Đạo

Lời Chúa: Mt 2, 13-18

“Hêrôđê giết hết các con trẻ ở Bêlem”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.

Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng tường thuật Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đem Hài Nhi trốn sang Ai Cập để tránh cuộc lùng bắt của Hêrôđê. Đúng lý ra loài thụ tạo phải chịu sự xét xử của thiên Chúa. Nhưng ở đây thì ngược lại. Thiên Chúa qua hiện thân của Đức Giêsu lại bị con người bắt bớ, đánh phạt. Đức Giêsu trốn tránh trước quyền lực của con người. Sự yếu đuối bất lực của Hài Nhi Giêsu đã sáng chói lên mầu nhiệm cao cả. Mầu nhiệm tự hủy đến tận cùng của Thiên Chúa làm người.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, con không thể hiểu nổi sự khiêm hạ thẳm sâu của Chúa đến thế! Con không thể nghiệm được sự say mê con người của Chúa đến vậy! Lạy Chúa, yêu là vậy sao? Yêu là quên mình, là hiến thân cho hạnh phúc tha nhân. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết sống theo gương Chúa. Amen.