Ngày 29 tháng 12 (Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh)

Ngày 29 tháng 12 (Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh)

Lời Chúa: Lc 2, 22-35

“Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.

Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: “Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Theo luật Môisê: “Mọi con trai đầu lòng phải được dâng hiến lên Thiên Chúa”. Đức Giêsu cũng được Đức Mẹ và thánh Giuse dâng hiến cho Thiên Chúa trong đền thờ. Cuộc đời Đức Giêsu chứng tỏ Ngài hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Ngài đã tự hiến dâng, để Thiên Chúa toàn quyền sử dụng trên Ngài. Đức Giêsu đã dâng trọn vẹn trên đỉnh cao Thập Tự.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, mỗi người chúng con cũng đã dâng hiến khi chúng con lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Chúng con tuyên xưng từ bỏ Satan và đường lối của nó. Chúng con tuyên xưng, tin nhận cha làm chủ cuộc đời chúng con. Thế nhưng, thực tế lại rất khác, chúng con đã để quyền lực sự dữ xâm lấn, đánh gục chúng con. Xin Thánh Thần Cha giúp chúng con dành lại quyền tự do của con cái Cha, để chúng con được sống hạnh phúc. Xin nhận lời chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.