Ngày 31/08/21 – Thứ Ba sau Chúa Nhật XXII Thường Niên

Thứ Ba sau Chúa Nhật XXII Thường Niên

Lời Chúa: Lc 4, 31-37

“Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca nhằm giới thiệu cho chúng ta sức thu hút và uy quyền của Lời Đức Giêsu. Trước lời giảng dạy của Đức Giêsu, dân chúng kinh ngạc, lạ lùng về giáo huấn khác thường của Ngài. Cũng chính từ lời Ngài có sức mạnh khiến thần ô uế phải nhào xuống và ra khỏi bệnh nhân. Vì Đức Giêsu là Thiên Chúa nên lời của Ngài có sức cảm hóa phi thường.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa đã đem lại sự phấn khởi kính phục đối với dân chúng xưa. Lời Chúa khiến thần ô uế phải khiếp sợ và vội vàng xuất khỏi con bệnh.

Lời Chúa hôm nay vẫn tiếp tục đem sức mạnh cho Giáo Hội, hoán cải các tâm hồn lầm lạc, chỉ đường dẫn lối cho những người thiện tâm. Xin cho chúng con biết cởi mở tâm hồn đón nhận Lời Hằng Sống, để sinh lực của Chúa luôn tuôn tràn trong chúng con. Amen.