Ngày 31 tháng 12 (Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh)

Ngày 31 tháng 12 (Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh)

Lời Chúa: Ga 1, 1-18

“Ngôi Lời đã làm người”.

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”. Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Đức Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Kinh nghiệm trong cuộc sống, người ta thấy hãnh diện khi được quen thân với người quyền cao chức trọng. Chính vì thế, người đời thường “thấy sang bắt quàng làm họ”. Còn ngược lại, Đức Giêsu lại thích đến làm thân với con người hèn mọn.

Chúng ta suy nghĩ gì về sự tự hủy và tình thân của Đức Giêsu đối với chúng ta?

Cầu Nguyện:

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa. Chúa cao trọng như thế mà lại yêu thương nhân loại hèn mọn chúng con. Chúa đã tự hủy vinh quang quyền thế, xuống trần gian và nhận trần gian là nhà của Chúa; nhận con người thấp hèn là người nhà của Chúa. Thế nhưng xót xa thay! người nhà của Chúa chẳng chịu đón nhận. Con người hèn mọn mà dám khước từ Thiên Chúa. Chúng con quá ngỗ nghịch! Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Amen.