Nhật ký HÀNH TRÌNH LAN TOẢ YÊU THƯƠNG

Nhật ký HÀNH TRÌNH LAN TOẢ YÊU THƯƠNG

Chiều: ngày  21/7/2021,
Chuyến xe HÀNH TRÌNH LAN TOẢ YÊU THƯƠNG 2 lăn bánh.

Khi chuyến xe đầu tiên quay về lại giáo xứ thì cũng là lúc chuyến xe thứ hai được chuẩn bị để lăn bánh chiều nay.
Chuyến xe này mang tình thương mến của giáo xứ Thạch Lâm đến với Viện Dưỡng Lão Suối Tiên. Nơi đây đang cưu mang trên 100 cụ già neo đơn. Vì ảnh hưởng của đại dịch nên việc lo toan những bữa ăn cho các cụ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế chuyến xe thứ hai này, giáo xứ chúng ta cùng gánh đỡ một phần nhỏ bé giúp quý Dì trong việc chăm lo đời sống hằng ngày cho các cụ…


                                                                                                           BTT gx Thạch Lâm