Suy niệm 12-7-2021


Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tâm hồn vững mạnh để chiến đấu, để từ bỏ, để liên lỉ đấu tranh với chính bản thân, để sẵn sàng bước đi theo Ngài, đáp trả tiếng gọi luôn hối thúc chúng con lên đường.
Amen.