Suy tư – cầu nguyện

THÁNG MƯỜI HAI 2022 : Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho các cơ quan từ thiện: Xin cho các tổ chức và hiệp hội cổ võ phẩm giá con người, gặp được những người dám xả thân vì công ích và luôn tìm được những phương thế hợp tác mới trên bình diện quốc tế.  

THÁNG 10: Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi người. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội luôn trung thành và can đảm trong việc rao giảng Tin Mừng, và trở nên một cộng đoàn của tình liên đới, huynh đệ và cởi mở. Ước mong Giáo Hội ngày càng mở ra hơn với tất cả mọi người.

Lời cầu nguyện cuối năm.

Lạy Chúa, hôm nay ngày cuối năm, chúng con dâng lên Chúa lời Tạ ơn, vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong suốt một năm vừa qua. Lạy Chúa, suốt năm qua, chúng con đã trải qua những cung bậc cảm xúc của cuộc sống hàng ngày, những niềm vui – nỗi buồn; thành công – thất bại; hạnh phúc-bất an… xin cho chúng con biết…