THÁNH AGATA, trinh nữ, tử đạo

THÁNH AGATA, trinh
nữ, tử đạo
(St.
Agatha)
Ngày
05/2
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Ca nhập lễ, lễ các thánh trinh nữ viết rằng:” Đây là một trong số các
trinh nữ khôn ngoan, đã cầm đèn sáng ra đón Đức Kitô”. Thánh Agata là người
trinh nữ khôn ngoan đã làm rạng danh Chúa Kitô.
 
THÁNH AGATA: Được sinh ra trong một gia đình đạo đức, thế giá
tại Sicilia. Thánh nhân ngay từ nhỏ đã khấn giữ mình đồng trinh, hiến trọn cuộc
đời cho Thiên Chúa. Các chị của thánh nữ là Anê, Lucia và Cécilia đều đã được
phước tử vì đạo dưới thời bạo vương Đêciô, năm 251. Thánh Agata chỉ có một chí
hướng là hiến toàn thân của mình cho Thiên Chúa để Chúa định liệu cuộc đời của
mình. Chính vì thế, khi quan trấn ở Sicilia thấy Người có nhan sắc, thùy mị,
tốt lành đã động lòng xin cầu hôn với Agata. Vì đã  khấn hứa giữ mình đồng trinh, thánh nhân đã từ khước lời cầu hôn
của quan trấn Quintianô. Quá tức giận trước đề nghị của mình, quan trấn Sicilia
đã bắt giam Agata trong ngục vịn cớ Agata có đạo. Quân lính và cai ngục đã hành
hạ hết sức dã man thánh nhân và dùng nhiều cực hình để trả thù Agata, khinh khi
thánh nữ với dụng ý làm cho thánh nhân bị nhụt chí mà bỏ cuộc. Quan trấn
Sicilia trả thù thánh Agata hết sức tàn nhẫn, Oâng hạ lệnh nướng thánh nhân
trên giường sắt nung đỏ và sau đó lại hạ lệnh tống ngục thánh nữ. Tuy nhiên,
Thiên chúa yêu thương thánh nữ, sai 
thánh Phêrô đêm hôm ấy đến ngục thất chữa lành cho thánh nữ Agata. Thánh
nhân dù nhiều lần bị quan trấn dụ dỗ, trấn áp, tra tấn dã man, vẫn một mực trung
kiên với Thiên Chúa. Tức giận, quan trấn càng đàn áp, hạ lệnh nướng thánh nhân
trên giường sắt, đau đớn quằn quại và dùng mảnh chai nhọn bắt thánh nữ lăn lộn
trên đó, thánh nữ Agata luôn kiên trung, cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa
nhân từ, vì chỉ có Chúa mới cứu được linh hồn của Ngài. Cử chỉ anh hùng và thái
độ dũng mãnh của thánh nhân đã làm cả thành phố náo động, Quintianô sợ dân
chúng nổi loạn, đã hạ lệnh truyền giam thánh nữ trong ngục.
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG THÁNH NỮ: Bị nhốt trong ngục tù, bị hành hạ trăm bề, thánh
nữ đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5/2/251. Thiên Chúa đã thưởng công thánh
nhân bằng muôn vàn phép lạ. Phép lạ lạ lùng là thánh nữ đã che chở thành Catana
khỏi hiểm họa núi lửa Eùtna. Dân chúng rất sùng kính thánh nữ ngay từ thời
đó.Thánh nữ đã cầu thay nguyện giúp cho dân được muôn vàn ơn phúc. Hội Thánh
thưởng công Ngài bằng cách cho tôn kính thánh nữ vào ngày 5/2 mỗi năm.
 
Lạy Chúa, thánh nữ Agata đã luôn luôn làm đẹp lòng Chúa, vì vừa sống
cuộc đời kiên trinh, vừa can trường hy sinh tử đạo. Xin nhận lời thánh nữ
chuyển cầu cho chúng con được ơn tha thứ( Lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh
Agata, trinh nữ, tử đạo ).