THÁNH AN-GIÊ-LA MÊ-RI-SI,

THÁNH AN-GIÊ-LA MÊ-RI-SI, (St. Angela Merici)
ngày 27/01
 
Mc 3, 22-30
 
Ngay trong ca nhập
lễ, lễ các trinh nữ đã có viết:” Hỡi người bạn trăm năm của Ðức
Kitô. Hãy đến lãnh triều thiên Chúa đã thương dành sẵn cho đến mãi
muôn đời”. Thánh Angela Mêrisi xứng đáng
được nhận tước hiệu là bạn trăm năm của Ðức Kitô.
 
THÁNH ANGELA MÊRISI
Thánh Angela Merisi
sinh ngày 21/3/1474 tại nước Ý đại Lợi trong một gia đình đạo đức,
vật chất đủ dùng và không bao giờ phải chạy vay mượn, thiếu thốn.
Thánh nữ đã có lòng đạo đức ngay từ thời niên thiếu, Ngài có tấm
lòng yêu thương người nghèo, con tim nhạy cảm giống chúa Giêsu. Ngài
hay động lòng trắc ẩn trước những nỗi sầu khổ, thiếu thốn của anh
chị em đồng loại. Giống như Chúa Giêsu khi thấy đoàn lũ dân chúng
đông đảo đi theo nghe lời Ngài giảng dậy, Chúa Giêsu đã truyền lệnh
cho các môn đệ” hãy cho họ ăn”.Thánh nữ Angela Mêrisi luôn lưu tâm
tới người nghèo. Ngay vào lúc 9 tuổi, thánh nữ đã làm tuần tĩnh tâm
và khấn giữ mình trinh khiết để hiến trọn con người mình cho Thiên
Chúa. Thánh nữ luôn khước từ mọi sự giầu sang, xa hoa, phù phiếm,
chóng qua để luôn làm việc bác ái, phục vụ cho người nghèo. Vào
năm 12 tuổi, thánh nữ mồ côi cha mẹ, nhưng càng sống trong cảnh chật
vật Ngài càng kết hiệp mật thiết với Chúa và có lòng yêu mến Ðức
Mẹ sâu xa. Vì lòng trung thành và mến mẹ Maria, nên Ðức Mẹ đã cho
thánh nữ biết trước ngày về Thiên Ðàng. Càng biết trước ngày về
với Chúa, thánh nữ càng cố gắng sống đời tu đức tốt đẹp và làm
nhiều việc bác ái, giúp đỡ, an ủi những người nghèo, những người
đau khổ, liệt lào. Ðược Chúa yêu thương và soi sáng, Ngài đã thiết
lập Hội Phụ Nữ Bác Ái để phục vụ những người nghèo kết quả hơn.
Năm 1529, sau khi đi viếng thánh địa, thánh nữ đã được Chúa tỏ cho
biết hãy thiết lập tu viện. Thánh nữ đã lập nhiều nhà và chính
Ngài đã đào tạo, huấn luyện các tu sĩ.
 
CHÚA YÊU THƯƠNG CẤT NHẮC NGÀI
Chúa nói:” Người
trinh nữ khôn ngoan đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy mất
đi”( Lc 110, 42 ). Thánh nữ đã tin tưởng vào Chúa và luôn yêu mến
Ðức Mẹ. Chính vì thế, Ngài đã được Chúa gọi về sau một cơn bạo bệnh
vào ngày 28/01/1540. Thánh nữ qua đời hưởng thọ 66 tuổi. Thánh nữ
được Ðức Thánh Cha Piô VII phong lên bậc hiển thánh vào năm 1807 vì
những nhân đức anh hùng của Ngài.
Lạy Thiên Chúa
nhân từ, Chúa đã cho thánh An-giê-la trinh nữ nên gương bác ái và
khôn ngoan; vì lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con
cũng noi theo Người mà trung thành tuân giữ lời Chúa dậy, và tuyên
xưng đức tin trong cuộc sống hằng ngày( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh
nữ Angela Mêrisi ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
DCCT