THÁNH AN-TÔN MA-RI-A CƠ-LA-RÉT

THÁNH AN-TÔN MA-RI-A CƠ-LA-RÉT,giám mục
(St. Anthony Mary Claret)
Ngày 24/ 10
 
Lc 12,49-53
 
Có những vị thánh
sống một cuộc đời rất đặc biệt như say mê Chúa,yêu mến Ðức Mẹ và
kính mến phép Thánh Thể. Mỗi vị thánh đều có lối sống riêng
biệt,noi gương bắt chước một số nhân đức tốt lành của Ðấng Thánh
này, thánh kia, nhưng tựu trung,họ đều có một mẫu số chung là họa
lại hình ảnh giống nhất của Thầy Chí Thánh Giêsu hay nói như thánh
Phaolô là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu cứu thế .
 
THÁNH AN-TÔN MA-RI-A CƠ-LA-RÉT
Năm 1807,thánh
Antôn Maria Claret chào đời tại Sallent nước Tây Ban Nha trong một gia
đình đạo đức,gương mẫu.Gia đình của thánh nhân luôn họa lại mẫu của
gia đình thánh gia nơi đó chúa Giêsu,mẹ Maria và thánh cả Giuse đã
sống hòa thuận,thánh thiện và nêu gương sáng tuyệt đối.Ngay từ
nhỏ,thánh nhân đã có lòng tôn kính Ðức Trinh Nữ Maria và Bí tích
thánh Thể.Lên 15 tuổi,Ngài đã sớm giã từ bút nghiên để giúp cha
mẹ buôn bán. Với bản tính thông minh,tài tháo vát và cách ăn nói
lưu loát,hoạt bát,thánh nhân đã sớm gây tạo được một gia sản giầu
có kếch xù.Là một con người đạo đức,coi mọi sự giầu sang phú quí
chỉ là tạm bợ,rác rến,không tồn tại lâu dài.Thánh nhân đã bỏ tất
cả mọi sự như lời Chúa Giêsu kêu mời:”Hãy về bán tất cả.phân chia
cho người nghèo khó,rồi đi theo Ta “. Thánh nhân đã bỏ lại tất cả
và xin gia nhập vào tiểu chủng viện.Năm 1835,sau bao năm miệt
mài,học hành,tu tập, Ngài đã được gọi lên chức linh mục và được
bổ nhiệm hoạt động trong một giáo xứ rộng lớn.Ngài giảng dậy Lời
Chúa,kêu gọi tôn sùng Ðức Mẹ và Bí Tích Thánh Thể .Vì tài đức của
Ngài, Ngài đã được mời về Roma giữ chức quản lý tại Thánh Bộ
truyền bá đức tin.Sau đó, Ngài trở về Tây Ban Nha và được sai đi
truyền giáo tại Calaunia và Fortunata. Với lòng đạo đức,nhiệt thành
và đầy lửa mến của Chúa Thánh Thần, Ngài đã biến hai nơi nhỏ bé
này thành hai xứ đạo cầu nguyện,tôn kính Ðức Mẹ và Bí Tích Thánh
Thể nổi tiếng khắp nơi.Năm 1849,thánh nhân lập Hội Dòng”Ðức Mẹ Vô
Nhiễm “,qui tụ nhiều giáo sĩ và khuyến khích,phổ biến lòng sùng kính
Ðức Mẹ.Năm 1850,với ơn Chúa ban,lòng đạo đức,thánh thiện,sự khôn
ngoan của Thánh Thần,thánh nhân được tuyển chọn lên chức Tổng giám
mục giáo khu Santiago tại Cuba.Thánh nhân luôn có hồn tông đồ nhiệt
thành,đầy lửa cháy,với cương vị Giám mục,Ngài đã kiến thiết,thăng
tiến khu vực Ngài trách nhiệm,phụ trách.Ngài canh tân các chủng
viện,quan tâm đào tạo hàng giáo sĩ,tu sĩ về tín lý và kỷ luật.Ngài
cũng rất quan tâm đến công tác xã hội như giáo dục giới trẻ,nhất
là giới thanh nữ,công việc xã hội của Ngài vẫn còn tiếng vang cho
tới ngày nay.Vì sự thánh thiện của Ngài,Nữ Hoàng Tây Ban Nha đã
chọn Ngài làm Cha giải tội và làm cố vấn cho Nữ Hoàng vào năm
1857.Tại công đồng Vaticanô I,thánh nhân đã đem tất cả tài trí khôn
ngoan để bênh vực cho quyền”bất khả ngộ của Ðức Thánh Cha “.
 
THÁNH NHÂN ÐƯỢC CHÚA THƯỞNG TRIỀU THIÊN THIÊN QUỐC
Với lòng đạo
đức,thánh thiện,thánh Antôn Maria Claret đã làm được muôn việc cho
vinh danh Thiên Chúa. Ngài đã khơi lên cho các tín hữu lòng tôn sùng
Ðức Mẹ,kính tôn phép Thánh Thể . Ngài đã biến nhiều nơi trong Tổng
giáo phận của Ngài thành những nơi cầu nguyện nổi tiếng,đồng thời
Ngài đã lưu tâm đến việc giáo dục thiếu niên,giới trẻ nam nữ đi
theo đường của Chúa Giêsu.Thánh nhân đã làm việc không biết mệt
mỏi và luôn tâm niệm:” Tất cả cho vinh danh Chúa Giêsu Kitô “.
Thánh Antôn Maria
Claret qua đời vào năm 1870 tại nước Pháp ở Frontfroide.Ðức Thánh Cha
Piô XI tôn vinh Ngài lên bậc Chân Phước và Ðức Giáo Hoàng Piô XII
đã nâng Ngài lên bậc Hiển Thánh vào năm 1950.
 
Lạy Thánh Antôn
Maria Claret xin giúp mọi người chúng con luôn biết sùng kính Ðức Trinh
Nữ Maria và tôn kính Bí Tích Thánh Thể .