THÁNH ANTÔN MARIA ZACARIA, (St. Anthony Mary Zacaria)

THÁNH ANTÔN MARIA ZACARIA, (St. Anthony Mary
Zacaria)
Linh mục, ngày 05/7
 
 “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức
dầu tấn phong tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm hồn
tan nát.”( ca nhập lễ các Thánh Mục Tử ). Chúa đã tuyển chọn thánh Antôn Maria
Zacaria lên chức linh mục. Thánh nhân đã sống hết mình theo lời của
Chúa:”…Người ấy sẽ hành động theo lòng và ý muốn của Ta”( 1Sm 2, 35 ).
 
CUỘC ĐỜI CỦA THÁNH ANTÔN MARIA ZACARIA:
Năm 1509,
Antôn Maria Zacaria mở mắt chào đời trong một gia đình đạo đức, quyền quí tại
Crémone. Thánh nhân ngay từ lúc còn nhỏ đã có lòng thanh  sạch, đã yêu quí đức khiết tịnh một cách
cương quyết, sâu xa. Ngài cảm nghiệm Lời Chúa trong tám mối phúc thật:” Phúc
thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”( Mt 5, 8
).Thánh nhân có tâm hồn trong trắng, luôn hướng về Chúa và yêu thương các kẻ
nghèo hèn, bần cùng đúng như Lời Chúa dậy:” Phúc thay ai xót thương người, vì
họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”( Mt 5,7 ). Thánh nhân có trí thông minh sáng
suốt, con đường học vấn của Người bắt đầu và đang rực rỡ huy hoàng, nhưng Người
lại tuân theo ý Chúa:”…Hãy về bán hết của cải, phân chia cho người nghèo khó
và đi theo Ta”. Chính vì ý thức sâu xa Lời Chúa và có tâm hồn hướng về Chúa,
muốn tận hiến cuộc đời mình cho một mình Chúa, thánh nhân đã cố gắng trau dồi
kiến thức thánh: triết học, thần học và tu đức học. Với ơn Chúa giúp, với sự cố
gắng, phấn đấu không mệt mỏi, thánh Antôn Maria Zacaria đã được lãnh nhận sứ vụ
linh mục. Với thánh chức, thánh nhân đã cùng với Bartôlômêô Ferrariô và Giacôbê
Morigia lập tu hội triều vào năm 1533 có tên là hội thánh Phaolô và nhóm nữ tu
thiên thần vào năm 1535 để cùng nhau sống tinh thần huynh đệ Tin Mừng. Với tinh
thần huynh đệ Phúc Âm, thánh nhân đã chu toàn bổn phận và rao giảng, loan
truyền Lời Chúa chống ảnh hưởng tai hại của bè rối Luther. Thánh nhân có tinh
thần phục vụ cao vời và có một lòng yêu mến Chúa sâu xa, yêu mến Bí Tích Thánh
Thể và khuyến khích nhiều người sùng kính, tôn vinh Thánh Thể Chúa.
 
THÁNH ANTÔN MARIA ZACARIA RA ĐI VỀ VỚI CHÚA KHI TUỔI ĐỜI MỚI CÓ 36:
 Ngày 5 tháng 7 năm 1539 thánh nhân đã ra đi
về với Chúa an bình sau nhiều tháng năm nhiệt thành với sứ vụ tại Crémone, thọ
36 tuổi. Với tuổi đời còn trẻ, còn nhiều hăng say, Chúa đã cất Ngài về để chiêm
ngưỡng thánh nhan Chúa mãi mãi. Thánh nhân đã về với Chúa như Lời Chúa nói:”
Không
phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi, thu
được kết quả, và kết quả anh em được lâu bền”( Ga 15, 16 ).Đức Thánh Cha Lêô XIII
đã cất nhắc Ngài lên bậc hiển thánh vào năm 1807 vì lòng nhiệt thành truyền
giáo và tinh thần cầu nguyện vượt bậc của Ngài.
 
Lạy Chúa,
xưa Chúa đã ban cho thánh Phaolô tông đồ ơn hiểu biết tuyệt vời về Đức Giêsu
Kitô, và cũng là ơn đã thúc đẩy thánh Antôn Maria không ngừng rao giảng Tin
Mừng cứu độ trong Hội Thánh. Nay xin Chúa cũng nhận lời thánh nhân chuyển cầu,
ban cho chúng con sống theo ơn hiểu biết ấy”( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh
Antôn Maria Zacaria ).
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT