THÁNH ANTÔN PAĐUA, (St. Anthony of Padua)

THÁNH ANTÔN PAĐUA, (St. Anthony of Padua)
Linh mục, tiến sĩ Hội
Thánh, ngày 13/6
         
 “
Muôn dân tường thuật sự khôn ngoan của các thánh, và Giáo Hội loan truyền lời ca
tụng các Ngài: tên tuổi các Ngài sẽ muôn đời tồn tại”( Hc 44, 14-15 ).Thánh
Antôn Pađua qua đời mới có 36 tuổi, nhưng Ngài đã nổi tiếng về nhân đức ,phép
lạ và những tư tưởng của Ngài.
 
MỘT LÝ TƯỞNG. MỘT CUỘC ĐỜI :
Thánh
Antôn Pađua được sinh ra trong một gia đình quyền quí, đạo đức và thánh thiện
tại Lisbone thủ đô nước Bồ Đào Nha vào năm 1195. Thánh nhân được hấp  thụ một nền giáo dục đạo đức và đầy bác ái,
nên Ngài sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi. Thánh nhân xin gia nhập Dòng thánh
Augustinô và được nhà Dòng, Bề Trên cho lãnh nhận sứ vụ linh mục. Tuy nhiên,
thánh nhân thích sống chiêm niệm, sống khắc khổ, khiêm tốn, Ngài ước muốn được
đi truyền giáo cho dân ngoại và mong muốn được chết tử vì  đạo, chính vì thế thánh nhân xin gia nhập
Dòng anh em hèn mọn Phanxicô vào năm 1220. Thánh nhân cầu được ước thấy vì các
Bề Trên chấp nhận lời cầu xin của Ngài, sai Ngài đi truyền giáo cho thổ dân
Sarrasins bên Phi Châu. Nhưng ý Chúa thật nhiệm mầu, thánh nhân khi vừa tới Phi
Châu đã ngã bệnh nặng và phải quay trở về chữa bệnh. Trên đường về lại quê
hương, tầu của Ngài bị bão đánh dạt vào đảo Sicile thuộc nước Ý Đại Lợi, Ngài
tới cư ngụ tại nhà Dòng ở Monte Paulo.
 
CÁI TÀI CHÚA BAN CHO THÁNH NHÂN:
Nhờ tài
lợi khẩu, nhờ gương sáng đạo đức và thánh thiện, Ngài được các Bề Trên tin
tưởng, tín nhiệm sai đi giảng khắp nơi và lo công việc đào tạo, giáo dục các tu
sĩ trong Dòng. Chúa ban sức mạnh cho thánh nhân, Chúa Thánh Thần luôn tác động
tâm hồn thánh nhân, nên lời giảng của Ngài luôn luôn có sức thu hút, lôi cuốn
nhiều người. Chúa củng cố lời giảng của thánh Antôn Pađua bằng nhiều phép lạ
kèm theo. Thánh nhân đã có ảnh hưởng rất lớn tại Ý, tại Pháp, thánh nhân làm
việc không mệt mỏi, không ngơi nghỉ. Ngài được đặt tên là “ Hòm Bia Giao Ước”
và “ Cái búa của bọn lạc giáo” đúng như lời 
sách thánh:” Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm
cho muôn người nên công chính, sẽ chiếu sáng như những vì sao, đến muôn thuở muôn
đời”( Đn 12, 3 ).
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG THÁNH ANTÔN PAĐUA:
Bông hoa
tươi đẹp, Chúa ngắt về với Ngài để thánh nhân sống bên Chúa ngày 13 tháng 6 năm
1231. Thánh nhân ra đi trong an bình, trở về với Chúa khi Ngài mới tròn 36
tuổi. Thánh nhân rất nổi tiếng về các nhân đức và các phép lạ Ngài đã làm. Năm
1946, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã tôn phong thánh Antôn Pađua làm tiến sĩ Hội Thánh.
 
 “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã
ban cho dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là người cứu giúp những
ai nghèo khổ, đó là thánh linh mục Antôn. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu,
cho chúng con biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô, để được nâng đỡ
trong những lúc ngặt nghèo”
 ( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Antôn Pađua ).
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT