THÁNH ATHANASIÔ (St. Athanasius)

THÁNH ATHANASIÔ (St. Athanasius)
Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, ngày 02/5
 
Ca hiệp
lễ, lễ  thánh giám mục có viết:” Không
phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. Để anh em ra đi, thu
được kết quả, và kết quả của anh em được lâu bền”( Ga 15, 16 ). Thánh Athanasiô
đã được Chúa tuyển chọn để làm chứng cho Chúa và củng cố lòng tin cho các tín
hữu.
 
THIÊN CHÚA
QUAN PHÒNG
 
Giáo Hội
của Chúa ở trần gian có lúc thịnh, có lúc xem ra đầy an bình, nhưng có những
lúc đen xen ánh sáng và bóng tối. Hội Thánh trong mọi thăng trầm của mình đã
được Chúa Thánh Thần luôn chở che, gìn giữ và soi sáng. Giữa những phong ba bão
táp, bách hại đạo, cấm cách đạo ở muôn thời, Giáo Hội của Chúa Kitô luôn đứng
vững vì Chúa luôn thực hiện lời hứa:” Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến
tận thế”. Năm 311, cơn cấm cách, bắt đạo vừa chấm dứt, Giáo Hội lại bị bè rối
nổi lên, phá phách, xuyên tạc giáo lý, làm nhiều người chưa vững đức tin bị
lung lay. Arius tại Alexandria tuyên truyền giáo thuyết lạc đạo chối bỏ thiên
tích của Chúa Giêsu. Hội Thánh được tràn đầy Thánh Thần luôn cương quyết bảo vệ
đức tin, vào năm 325, Giáo Hội triệu tập công đồng Nicée để lên án Arius và xác
quyết:” Đức Kitô là Thiên Chúa, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản
tính với Đức Chúa Cha”. Cuộc chống lại Giáo Hội với giáo thuyết lạc đạo này đã
kéo dài tới 50 năm, Arius đã làm lung lạc nhiều người, làm cho nhiều người
không biết đâu là bến bờ, là chân lý. Thiên Chúa có cách của Ngài như lời thánh
vịnh nói:” Hãy nói với chư dân: Chúa là vua hiển trị, Chúa thiết lập địa cầu,
địa cầu chẳng lay chuyển, Người xét xử muôn nước theo đường ngay chính”( TV 96,
10 ). Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh nhiều vị bênh vực đầy Thánh Thần và khôn
ngoan mà nổi bật nhất là thánh Athanasiô.
 
THÁNH ATHANASIÔ BÊNH VỰC GIÁO HỘI
 
Không sợ Hoàng Đế, không ngán ngẩm, sợ sệt
các giám mục chạy theo  bè rối chống lại
Hội Thánh. Thánh Athanasiô không sợ gian nan, nguy hiểm, hình phạt. Thánh
Athanasiô với cương vị mục tử từ năm 328 tới 373, đã 5 lần bị lưu đầy, tù tội.
Thánh nhân thực hiện lời Chúa dậy:” củng cố lòng tin”, Ngài đã hiên ngang, anh
dũng, đã giữ vững đức tin, với một ý chí sắt đá, với một lòng tin không gì lay
chuyển nổi, thánh Athanasiô đã luôn bảo vệ giáo lý chân chính của Chúa Kitô.
Thánh nhân đã viết nhiều bài giảng ca tụng đức trinh khiết và bậc sống ẩn tu,
Ngài đã diễn tả tình yêu mật thiết với Đức Kitô, Đấng đến trần gian để cho nhân
loại được sống và sống dồi dào( Ga 10, 10 ). Thánh nhân đã luôn tâm niệm lời
thánh vịnh: “ Ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười…”. Thánh Athanasiô
đã được Giáo Hội tôn vinh và đặt Ngài làm tiến sĩ Hội Thánh.
 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã
cho thánh giám mục Athanasiô được can đảm đứng lên bênh vực niềm tin của Giáo
Hội về thần tính của Đức Kitô, Con Một Chúa. Xin nhận lời thánh nhân chuyển
cầu, cho chúng con biết nghe lời Người giảng dạy, để ngày càng hiểu biết và yêu
mến Chúa hơn.”( lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội
Thánh ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
30-4-2003