Thánh Augustinô Cantorbéry, (St. Augustine of Canterbury)

Thánh Augustinô Cantorbéry, (St. Augustine of
Canterbury)
Giám mục, ngày 27/5
 
Ca nhập lễ các thánh giám mục có
viết:” Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung thành để phục vụ Ta, Người ấy sẽ
hành động theo như lòng và ý muốn của Ta  ( 1 Sm 2, 35 ). Thánh Augustinô là giám mục thành Cantorbéry nước
Anh, đã được Chúa chọn lựa để củng cố lòng tin cho nhiều người Anh và để làm
sáng danh Chúa.
 
MỘT VỊ GIÁM MỤC
NHIỆT THÀNH và THÁNH THIỆN:
Thánh Augustinô là bề trên tu
viện thánh Anrê ở Roma, nước Ý. Năm 597, Đức Giáo Hoàng Grêgoriô cả sai Ngài và
40 vị thừa sai khác đi truyền giáo bên nước Anh vì ánh sáng của Chúa Kitô, Tin
Mừng của Ngài đã được rao giảng tại nước này ngay từ thế kỷ đầu, nhưng vì công
giáo bị ảnh hưởng của ngẫu tượng giáo và sự xâm lăng của các sắc dân Saxon, đức
tin của người công giáo hoàn toàn bị lu mờ và hầu như sắp tàn lụi. Với lòng nhiệt
thành, đức tin sắc bén, sự hăng say loan báo Tin Mừng, thánh nhân đã đi rảo
khắp các thành, các nơi, khôi phục, chấn chỉnh lại đức tin cho nhiều
người,trong đó có cả quốc vươngÉthelbert và nhiều nhân vật tiếng tăm, cao cấp
trong chính quyền. Các nơi thờ tự, các nhà nguyện, nhà thờ được mọc lên, khôi
phục.Vì lòng tin, sự thánh thiện, tài lãnh đạo, thánh nhân đã được cất nhắc lên
chức giám mục ngày 16 tháng 11 năm 597 và Ngài đã lập Tòa Giám Mục ở
Cantorbéry. Thánh nhân sau đó còn được Đức Thánh Cha ủy thác thành lập hàng
giáo phẩm nước Anh. Công việc nào cũng có sóng gió, cũng phải vác thập giá,
thánh nhân đã phải chiến đấu mạnh mẽ với sự phân hóa, chia rẽ của nhóm truyền
giáo cũ và mới. Tuy nhiên, thánh nhân vẫn luôn tin tưởng, phó thác vào Chúa và
với sự kiên trì, lòng quảng đại, sự phấn đấu liên lỉ,lòng đạo đức, sự thánh
thiện sẵn có, thánh nhân đã tin tưởng, can đảm phó thác vào Chúa quan phòng chở
che, Ngài đã cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không ngừng, ăn chay, hãm mình và
dùng hành động thực tế, cụ thể để giải quyết vấn đề hơn là nói suông, nói ngoài
môi miệng.
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG
THÁNH AUGUSTINÔ CANTORBÉRY:
Thánh Gioan viết :” Chúa nói:
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng Chính Thầy đã chọn anh em, để anh em ra
đi, thu được kết quả, và kết quả anh em được lâu bền”( Ga 15, 16 ). Thánh nhân
đã làm việc không biết mệt mỏi cho địa phận, cho Giáo Hội Anh Quốc, nhưng sức
người có hạn, sau nhiều năm tận tụy với sứ mạng mục tử, Ngài đã ra đi về với
Chúa trong bình an và thánh thiện vào ngày 26 tháng 5 năm 604. Với những nhân
đức đã đi đến mức anh hùng, với bao nhiêu công lao và sự thánh thiện của Ngài,
Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tuyên phong Ngài lên bậc hiển thánh. Thánh nhân đã
nói như thánh Phêrô” Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự. Chúa biết con thương Chúa”(
Ga 21, 17). Chúa đã đội mũ triều thiên vinh quang cho Ngài và Giáo Hội đã tôn
vinh Ngài.
 
 “Lạy Chúa, Chúa dùng lời giảng của thánh giám mục Augustinô để đem
ánh sáng Tin Mừng đến các dân tộc Anh Quốc. Xin cho những kết quả do công khó
của người làm ra tồn tại mãi trong Hội Thánh và sinh hoa trái dồi dào”( Lời
nguyện nhập lễ, lễ thánh Augustinô giám mục Cantorbéry ).
 
    Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT     
   24-5-2003