THÁNH BARNABÊ, (St. Barnabas)

THÁNH BARNABÊ, (St. Barnabas)
Tông đồ, ngày 11/6
 
 “Vị thánh này có phúc, vì đáng được kể thêm
vào số các Tông Đồ: Người thật là tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin”( Cv 11,
24 ). Thánh Barnabê là một trong 72 môn đệ đầu tiên đã nghe Chúa Giêsu giảng
dậy và đã trở thành môn đệ của Ngài
 
THÁNH BARNABÊ, MÔN ĐỆ CỦA CHÚA GIÊSU:
Đã có
lần, có dịp nghe Chúa Giêsu giảng dậy và đã chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ,
thánh Barnabê đã trở thành một trong 72 môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Vì Chúa
Giêsu đã nói:” Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em,
và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái…”( Ga 15, 16 ).Chính
Chúa Giêsu đã chọn Barnabê để  thánh
nhân làm chứng cho tình yêu của Chúa và giới thiệu Chúa Giêsu cho nhiều người.
Sau biến cố Chúa Giêsu lên trời, các tông đồ sai Barnabê đi truyền giáo ở
Antiokia, một miền trù phú và thịnh vượng, phồn vinh nhất lúc bấy giờ. Và như
lời Chúa nói:”…hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danhThầy thì
Thầy ban cho anh em”( Ga 15, 16 ). Thánh Barnabê luôn có Chúa Thánh Thần tràn đầy
và nhờ tài giảng thuyết, Ngài đã đưa được biết bao nhiêu người trở về với Chúa.
Thánh nhân đã mời thánh Phaolô về ở với mình và cùng giảng dậy, loan báo Tin
Mừng ở Antiokia. Sau đó, thánh nhân mang món tiền mà Ngài đã quyên góp được về
Giêrusa lem gặp các vị kỳ mục và các tông đồ khác. Đường lối và ý nhiệm mầu của
Chúa lại khác, Barnabê và Phaolô lại được trao sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho
dân ngoại, nên các Ngài lại trẩy đi Séleucie và Chypre. Dân bản xứ và các người
ngoại giáo, đón tiếp các Ngài một cách nhiệt tình, họ tin theo các Ngài. Tuy
nhiên cũng có những người Do Thái có óc thủ cựu, hẹp hòi đã tìm cách gièm pha,
chế diễu và nói nhiều lời ngạo mạn đối với các Ngài, họ xúi giục những thành
phần bất hảo ngược đãi và trục xuất các Ngài  ( Cv 13, 50 ). Chúa cho các Ngài làm nhiều phép lạ: xua trừ ma
quỉ, chữa bệnh, làm cho kẻ chết sống lại để củng cố niềm tin của các tân tòng.
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG CHO THÁNH BARNABÊ:
Thánh
Barnabê và thánh Marcô tiếp tục rao giảng ở đảo Chypre. Chúa đã  yêu thương cho thánh Barnabê được lãnh triều
thiên qua cái chết tử đạo của Ngài:” Hạt lúa mì rơi xuống đất không thúi đi,
thì nó sẽ không sinh nhiều bông hạt…”. Người Do Thái ở Syria đã xúi giục dân
chúng ném đá và xử tử thánh Barnabê. Đời Hoàng Đế Zénon, vào năm 488, người ta
đã tìm thấy xác của thánh Barnabê tại Salamine thuộc đảo Chypre, Hy Lạp.
 
Lạy Chúa,
Chúa đã truyền phải dành riêng thánh Barnabê là một người đầy lòng tin và Thánh
Thần, để thánh nhân đưa dân ngoại về với Chúa. Xin cho mọi tín hữu biết dùng
lời nói và việc làm để trung thành loan báo Tin Mừng Đức Kitô như thánh nhân đã
can đảm rao truyền( ca nhập lễ, lễ thánh Barnabê, tông đồ ).        
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT