THÁNH BIỂN ĐỨC, (St. Benedict)

THÁNH BIỂN ĐỨC, (St.
Benedict)
Viện phụ, ngày 1/7
 
Lạy Chúa,
Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng
con chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hảo may mắn đã về con, vâng gia nghiệp ấy
làm con thỏa mãn( Tv 15, 5-6 ). Đời sống của một vị thánh là một cuộc hành
trình đức tin quyết liệt để mong họa lại chính con người của Đức Kitô. Thánh Bênêđitô
là người đã chọn Chúa làm sản nghiệp.
 
MỘT CUỘC ĐỜI. MỘT CON NGƯỜI:
Thánh
Bênêđictô chào đời tại Norcia, năm 480 trong một gia đình đạo đức, thánh thiện,
giầu lòng nhân ái. Trong bầu khí đầy đạo đức, với sự giáo dục, dìu dắt đầy lòng
tin của cha mẹ, thánh nhân đã sớm trưởng thành về mặt luân lý. Thánh nhân đã
sớm giác ngộ nhờ gương sống thánh thiện của cha mẹ Ngài, nên dù là một thanh
thiếu niên 16, 17 tuổi đời, thánh Bênêđictô đã không ham thú vui, coi thường
vật chất, khoái lạc, danh vọng chóng qua ở đời. Ngài coi cuộc đời như gió thổi,
như mây trôi, như ngọn đèn trước gió. Thánh nhân được gia đình gửi đi du học ở
Roma dẫu rằng Ngài đang được bao bọc trong bầu khí yêu thương và êm ả, thanh
bình của gia đình. Thời gian du học ở Roma, thánh nhân đã tìm ra ý nhiệm mầu,
linh nghiệm của Thiên Chúa. Bênêđictô đã vào sa mạc Subiacô cách Roma 40 dặm để
sống đời tịch liêu kết hiệp thân mật với Thiên Chúa. Đời sống tu trì của thánh
nhân tỏa lan khắp nơi do lòng đại độ, đạo đức, thánh thiện của Ngài. Ngài đã
tỏa hương thơm nhân đức đi khắp nơi, rất nhiều người đã biết tới tên của Ngài.
Việc gì Chúa muốn Người đã thực hiện như ý định của Người: số là gần nơi thánh
Bênêđictô sống ẩn dật, có một tu viện vị Bề Trên vừa mới qua đời, cả tu viện
đều tới khẩn cầu thánh Bênêđictô lên kế vị và coi sóc họ. Nhận ra ý Chúa muốn,
thánh nhân đã nhận lời Thánh nhân đã lãnh đạo tu viện một thời gian và lại trở
về hang động cũ để sống với Chúa mật thiết hơn. Với lòng nhiệt thành, đạo đức,
số người đến xin làm đệ tử của Ngài càng ngày càng đông, thánh nhân phải làm
thêm nhiều nhà cho họ trú ngụ. Với bầu nhiệt huyết đầy lửa mến, thánh Bênêđictô
đã hăng say giảng dậy, kêu mời dân hãy rời bỏ ngẫu tượng, tà thần mà trở về với
Chúa. Chúa đã củng cố lời gảng của thánh nhân bằng vô số phép lạ như làm cho kẻ
chết sống lại để củng cố đức tin cho nhiều người. Thánh Bênêđictô cũng được
Chúa ban cho đặc ân thấu suốt tâm hồn người khác và biết trước sự việc sẽ xẩy
ra. Thánh nhân luôn tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào Chúa.
 
THÁNH BÊNÊĐICTÔ ĐƯỢC CHÚA THƯỞNG CÔNG:
Thánh
nhân sống khó nghèo tuyệt đối. Đời sống của Ngài là một cuộc đời bắt chước Chúa
Kitô khó nghèo. Với tuổi già sức yếu: hãm mình và hy sinh chay tịnh, thánh
Bênêđictô đã muốn sao cho chóng được về kết hợp vĩnh viễn với Chúa. Sự mong ước
của thánh nhân đã được Chúa chấp nhận. Sau cái chết của Ngài, Chúa đã làm nhiều
phép lạ nơi thân xác của Ngài. Danh thơm tiếng tốt của Ngài lan truyền rộng
khắp nơi. Dòng và các tu viện do Ngài điều khiển phát triển khắp nơi  và tồn tại mãi mãi. Thánh Bênêđictô đã được
Chúa thưởng công và Giáo Hội tôn vinh Ngài. Đời đời hậu thế đã ca tụng thánh
nhân là người công chính, là môn đệ xứng đáng của Đức Kitô.
 
Lạy Chúa,
Chúa đã đặt thánh viện phụ Bênêđictô làm tôn sư lỗi lạc để dậy những ai muốn
hiến thân phục vụ Chúa. Xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để
tâm hồn được thảnh thơi, rảo bước trên con đường theo Chúa ( Lời nguyện nhập
lễ, lễ thánh Biển-đức, viện phụ ).
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT  
8-7-2003