THÁNH BONAVENTURA, (St. Bonaventure)

THÁNH BONAVENTURA, (St. Bonaventure)
Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, ngày 15/7
 
 “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta và đặt một
mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”( Ed 34, 1.23-24
). Thánh Bonaventura là vị giám mục rất danh tiếng. Ngài đã có công rất lớn đối
với Dòng Phanxicô.
 
MỘT CON NGƯỜI, MỘT CU ỘC ĐỜI:
Đúng như
Chúa nói:” Không phải anh em đã  chọn
Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi, thu được kết quả, và
kết quả anh em được lâu bền”( Ga 15, 16 ). Thánh Bonaventura được sinh ra tại
Bagnorea, miền Toscane vào năm 1221. Thánh nhân đã trải qua thời niên thiếu tại
dòng thánh Phanxicô khó khăn tại Assise nước Ý. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của
Alexandre de Hales, thánh nhân theo học văn chương và cũng thâu lượm được nhiều
kiến thức khoa học. Thánh nhân đã cho xuất bản bảy năm theo học sau đó cuốn
sách rất có giá trị”Commentaire sur les quatre livres des sentences “ và nhiều
sách có giá trị khác. Thánh nhân luôn bắt chước Chúa Giêsu hiền lành và khiêm
nhượng, lòng mộ mến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Năm 1257, thánh nhân được bầu
làm bề trên cả dòng phanxicô lúc mới có 35 tuổi đời. Trên chức vị cao quí nhưng
đầy nặng nề này, thánh nhân được nhiều người biết đến không những vì học thuyết
và sự thánh thiện của Ngài nhưng người ta còn phải hoàn toàn khuất phục và vị
nể vì sự thông minh, khôn ngoan của Ngài. Với tài đức, sự khôn ngoan, thông minh,
thánh nhân đã được Đức Thánh Cha Grêgoriô X cất nhắc lên chức hồng y cai quản
địa phận Albanô vào năm 1274.
 
CHÚA GỌI NGÀI VỀ, GIÁO HỘI TÔN VINH NGÀI:
Tuy bận
rộn với nhiều công việc của giáo phận, thánh Bonaventura vẫn viết nhiều sách có
giá trị về thần học, luân lý và đạo đức. Ngài làm việc rất nhiều và cuối cùng,
Ngài đã được chúa gọi về với Chúa vào năm 1274 tại Lyon, thọ 53 tuổi. Với nhiều
đóng góp cho Giáo Hội, Đức Thánh Cha Sixtô IV đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh
vào năm 1542 và Đức Giáo Hoàng Sixtô V năm 1588 đã đặt Ngài làm tiến sĩ Hội
Thánh.
 
Lạy Thiên
Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đang họp nhau mừng ngày thánh
Giám Mục
Bônaventura về trời, xin cho chúng con vừa được đức khôn ngoan phi
thường
của thánh nhân soi sáng, vừa được lòng bác ái nồng nhiệt của Người khích
lệ( Lời
nguyện nhập lễ, lễ thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh ).
 
Linh mục
Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT