THÁNH BRIGITTA, (St. Bridget os Sweden)

THÁNH BRIGITTA, (St. Bridget os Sweden)
nữ tu, ngày 23/7
 
Người phụ
nữ kính sợ Chúa sẽ được ca tụng, con cái bà khen ngợi bà diễm phúc, và chồng bà
cũng ca tụng bà ( Cn 31.30.28 ). Thánh nữ Brigitta là một góa phụ đã sống hết
mình vì Chúa Kitô. Người đã dưỡng dục, giáo huấn tám người con luôn biết sống
theo giới luật của Chúa và tuân theo ý của Ngài.
 
MỘT ĐỜI NGƯỜI LUÔN TUÂN THEO Ý CHÚA:
 
Thánh
Brigitta sinhnăm 1303 tại Thụy Điển trong một gia đình có thế giá và rất bậc
đạo đức. Được đào tạo trong bầu khí thánh thiện, đạo đức, thánh nhân sớm cảm
nghiệm tình thương của Chúa: Ngài ham thích, say mê chiêm ngắm vàsuy nghĩ về
cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Lớn lên, vâng lệnh song thân, thánh nữ kết hôn
với quận công miền Névécie, tên Ulf Gusmarsson. Thánh nhân đã sống đời gương
mẫu bằng lời nói, bằng lời cầu nguyện, Ngài đã khôn ngoan, khéo léo lôi cuốn
người chồng sống tột đỉnh các nhân đức. Thánh nhân cũng là người mẹ  rất đạo đức khôn ngoan đã giúp đỡ, giáo dục
đoàn con luôn biết yêu thương kẻ khó nghèo. Chồng của thánh Brigitta vào dòng
Citeaux và chết ít lâu sau đó, thánh nhân đã bắt đầu sống đời sống rất khắc khổ
vào năm 1344. Thánh nhân được Thiên Chúa yêu thương, đã sống một cuộc đời rất
khó nghèo, Thiên Chúa đã mạc khải vén lộ cho Ngài rất nhiều điều bí nhiệm.
Thánh nhân đã lập một dòng ở Vadsténa theo luật dòng Saint-Sauveur. Thánh
Brigitta đã hành hương Roma và trở về thì Ngài mắc một chứng bệnh nan y. Năm
1373 sau một năm vật lộn với bạo bệnh, thánh nhân đã trút hơi thở cuối cùn và
trở về với chúa trong an bình.
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG NGÀI VÀ GIÁO HỘI TÔN VINH NGÀI:
 
Sau thời gian
sống  hết mình vì Chúa, Ngài đã được
Thiên Chúa yêu thương làm nhiều
phép lạ
qua bàn tay của Ngài. Thánh Bônifaciô IX đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh vào
ngày 7 tháng 10 năm 1391. Lạy Thiên Chúa từi bi nhân hậu, Chúa đã tỏ cho thánh
Brigitta những bí nhiệm cao sâu trên trời khi thánh nữ suy niệm cuộc khổ nạn
của Đức Kitô con Chúa.
Xin cho
chúng con d9ượic vui mừng hoan hỷ trong ngày Đức Kitô ngự đến vinh quang( Lời
nguyện nhập lễ, lễ thánh Brigitta, nữ tu ).
 
Linh mục
Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT