THÁNH BRUNÔ LINH MỤC, ngày 06/10

THÁNH BRUNÔ LINH
MỤC, ngày 06/10
Lc 10, 13-16
 
VỊ THÁNH ĐƯỢC
GỌI :” THẦY CỦA CÁC THẦY”
 
Một vị thánh
được những người đồng thời tặng khen nhiều danh hiệu như :” Nhà thần học nổi
danh, văn sĩ lỗi lạc, nhà ngoại giao tài ba, người khôn ngoan tuyệt vời, thầy
của các thầy vv…”. Với biết bao danh hiệu người đồng thời tặng ban cho thánh
Brunô, điều ấy nói lên con người hết sức đặc biệt của Ngài. Thánh nhân không
đặc biệt sao được khi Hội Thánh, đặc biệt Giáo Triều cho triệu vời Ngài về La
Mã để giúp đỡ Đức Giáo Hoàng Urbanô II trong vai trò cố vấn cho Ngài.
Thánh Phaolô
trong thư gửi tín hữu Roma đã viết:” Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của
Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu ! Đường lối
của Người, ai theo dõi được ! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa ? Ai đã
làm cố vấn cho Người ? Ai đã  cho Người
trước, để Người phải trả lại sau ? Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà
tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời ! Amen.” (
Rm 11, 33-36 ). Thánh Brunô là một trong những vị thánh đã cảm nghiệm sâu sắc
lời của thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại trong đoạn viết để ca tụng thánh ý
nhiệm mầu của Thiên Chúa. Cảm nghiệm hết sức sâu sắc lời thánh Phaolô, thánh
Brunô đã phục vụ theo đường lối Chúa. Tất cả đều do hồng ân của Chúa. Ngài có
được gì là do Thiên Chúa. Do đó, thánh Brunô luôn tuân phục thánh ý nhiệm mầu
của Thiên Chúa.
Thánh Brunô mở
mắt chào đời năm 1030 tại Cologne trong một gia đình danh tiếng, thế giá và đạo
đức. Ngài   là vị sáng lập Dòng khổ tu
Chartreux. Lãnh nhận sứ vụ linh mục, Ngài vẫn còn được các Đấng các Bậc cho tiếp
tục con đường học vấn vì thấy Ngài có khả năng tiếp thu và lãnh hội tốt các môn
học. Ngài đã gặt hái cách rất khả quan về môn Triết học và Thần học. Với trí
thông minh, kiến thức cao cường của Ngài, thánh Brunô đã làm khoa trưởng của
nhiều phân khoa đại học. Hội Thánh dùng Ngài vì lòng đạo đức, học vấn uyên bác
của Ngài, chính vì vậy, Ngài được triệu hồi về La Mã và giữ nhiều chức vụ quan
trọng trong Giáo Triều Roma.
Trong khi phục
vụ Hội Thánh, Ngài cũng gặp một số trắc trở, rắc rối vì một số người ghen tương
hay chống đối, nhưng nhờ ơn Chúa giúp, 
Ngài đã vượt thắng và thành công hơn thất bại. Mãn thời hạn phục vụ,
Ngài trở về đời sống  thầm lặng, tĩnh
mịch và cầu nguyện. Năm 1084, sau nhiều cuộc bàn hỏi, cầu nguyện tìm ra thánh ý
Chúa, Ngài đã thiết lập Dòng khổ tu Chartreux. Linh đạo của Dòng Chartreux là
cầu nguyện liên lỉ, soạn sách báo, làm việc lao động chân tay và không ngừng
trau dồi kiến thức.
Năm 1088, Ngài
được mời về La Mã để giữ chức cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Urbanô II là một trong
những học trò của Ngài.   Giai đoạn Ngài
phục vụ Giáo Triều là thời kỳ Giáo Hội đang gặp trăm ngàn thử thách, nguy khốn,
nhưng với ơn Chúa, với trí thông minh, lòng can đảm, sự khôn khéo của Ngài,
thánh Brunô đã giúp Giáo Hội vượt qua tất cả.
Năm 1101, thánh
Brunô đã trở về với anh em Dòng Chartreux sau khi được phép Đức Thánh Cha cho
từ chức cố vấn Giáo Triều Roma, Ngài đã trút hơi thở cuối cùng bình an, thánh
thiện về với Chúa trong sự luyến tiếc của anh em trong Dòng.
Lạy thánh Brunô,
xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con được ơn khôn ngoan mà phục
vụ Chúa và anh em đồng loại. Amen.
Linh muc Giuse
Nguyễn Hưng Lợi, DCCT