THÁNH CA-LI-TÔI,

THÁNH CA-LI-TÔI, (St. Callistus I)
Giáo hoàng tử đạo
Ngày 14/10
 
Lc 11,29-32
 
Cuộc đời của một
vị thánh luôn đan xen những may mắn với thử thách,khó khăn.Xem ra,các
thánh càng gặp chông gai,càng vác Thập giá, các Ngài càng vui vẻ vì
càng lúc các Ngài càng giống Chúa Giêsu cứu thế.Dù rằng,có nhũng
vị thánh làm tới những chức vị cao trọng trong Hội Thánh,cuộc đời
của các Ngài ít người được thong thả, thoải mái và dễ chịu như quan
niệm đời thường. Thánh Ca-li-tô I,giáo hoàng không đi ra ngoài cái
vòng đó: Ngài gặp đau khổ trên ngai Giáo hoàng, bị bắt,bị hành hạ
và cuối cùng bị chết để làm vinh danh Chúa Kitô.
 
ÔI CUỘC ÐỜI MAY MẮN,VINH DỰ THEO CÁI NHÌN ÐỜI
THƯỜNG,NHƯNG LẠI ÐAU KHỔ,ÐIÊN RỒ VÌ CHÚA GIÊSU KITÔ:
Ca-li-tô là một
phó tế .Vào những thế kỷ đầu tiên,chỉ có 7 phó tế trong Giáo T
Triều Roma mới có quyền bầu chọn Giáo hoàng. Thầy sáu Ca-li-tô là
cộng sự viên rất thân tín của Ðức Thánh cha Zêphyrinô.Ðức Giáo
Hoàng Zêphyrinô tín cẩn thầy phó tế Ca-li-tô và Thầy sáu Ca-li-tô
đã giúp đỡ rất nhiều cho Ðức Giáo Hoàng.Chính vì thế,khi Ðức Thánh
Cha Zêphyrinô tạ thế,phó tế Ca-li-tô đã được bầu chọn lên kế vị
Ngài vào năm 217. Ðức Giáo Hoàng Ca-li-tô I đã điều khiển Hội
Thánh,đã chèo lái con thuyền Giáo Hội thời Hoàng đế Antonin
Heliogabale.Thời kỳ lãnh đạo Giáo Hội Chúa Kitô,thánh Ca-li-tô I đã
cho sửa sang lại những nghĩa trang đầu tiên của cộng đoàn tín hữu Roma
trên đường Appia.Ngài noi gương vị Giáo hoàng tiền nhiệm muốn làm cho
những nơi an nghỉ của hầu hết các vị Giáo hoàng và các thánh tử đạo
trở nên những chỗ xứng đáng,sạch sẽ,khang trang để làm sáng danh
Chúa Kitô vì các thánh tử đạo đã xây đắp nền tảng Hội Thánh trần
gian vững chắc.Dòng máu của các vị Giáo hoàng và các thánh tử đạo
đã tô xây Giáo Hội tươi xinh,tốt đẹp.Trên ngôi vị Giáo hoàng,thánh
nhân đã bênh đỡ Giáo Hội,củng cố lòng tin của mọi người,bảo vệ
đức tin của Hội Thánh trước vấn đề Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi .Ngài đã
bị linh mục Hippolyte,một nhà tư tưởng nổi tiếng lúc đó chống đối
kịch liệt.Thánh nhân đã luôn cương
quyết chống lại các bè rối,những bọn lạc giáo làm hại Giáo Hội
.Thánh nhân đã bị bọn lạc giáo và bè rối bắt bỏ tù,đánh đập tàn
nhẫn,bỏ đói,bỏ khát và cuối cùng chúng ném Ngài xuống giếng sâu
để Ngài phải chết. Năm 222,thánh Ca-li-tô I,giáo hoàng đã được phúc
tử đạo và được Chúa ban triều thiên ân thưởng tại Transtévère dưới
thời vua Alexandre.
 
CHÚA BAN CHO
THÁNH CA-LI-TÔ I, MŨ TRIỀU THIÊN
SÁNG CHÓI
Ðược phúc tử vì
đạo,thánh Ca-li-tô I,đã giương cao ngọn cờ đức tin.Ngài đã làm rực
sáng bầu trời Thiên quốc khi đổ những giọt máu cuối cùng để minh
chứng cho Chúa phục sinh vì trách nhiệm và bổn phận của Ngài là
củng cố đức tin của các anh em. Thánh Ca-li-tô I, đã minh chứng rằng
chỉ có Chúa mới là gia nghiệp,là cứu cánh của đời sống con người.
Dưới giếng sâu,chấp nhận cái chết đau thương,thánh nhân đã trở nên
đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô vì chính nơi Thập giá,chịu
chết,Chúa Giêsu đã hoàn toàn hài lòng,hân hoan và hoàn tất ơn cứu
chuộc theo ý Thiên Chúa Cha . Ðức Chúa Cha đã tôn vinh Ngài.Thánh
Ca-li-tô cũng được Chúa tôn vinh và xứng đáng lãnh nhận triều thiên
của Chúa.
 
Lạy thánh
Ca-li-tô I,giáo hoàng tử đạo xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con
để chúng con luôn sẵn sàng tuyên xưng đức tin dẫu có phải hy sinh cả
mạng sống.
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT