THÁNH CA-TA-RI-NA XI-Ê-NA

THÁNH CA-TA-RI-NA
XI-Ê-NA, (St. Catherine)
trinh nữ, tiến sĩ Hội
Thánh, ngày 29/4
 
Ca nhập
lễ thánh trinh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na có viết rằng:” Đây là một trong số các
trinh nữ khôn ngoan, đã cầm đèn sáng ra đón Đức Kitô”. Thánh nữ Ca-ta-ri-na
Xi-ê-na
đã được Hội Thánh ca ngợi là khôn ngoan, công chính và thông minh.
 
MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC
ĐỜI
 
Thánh nữ
Catarina chào đời năm 1347 trong một gia đạo đức và thế giá. Ngay từ lúc còn
nhỏ, Catarina đã được hưởng một nền giáo dục hết sức nhân bản và đạo đức của
gia đình: Ngài được thụ hưởng đức tính cương nghị của người cha, đức tính hiền
lành, khiêm nhượng của người mẹ. Hai đức tính của cha mẹ, đã hun đúc thánh nhân
nên con người quả cảm nhưng rất cương quyết, nghiêm túc trong cuộc đời và đời
tu. Thánh nhân đã có ý định dấn thân cho Chúa ngay từ lúc còn nhỏ tuổi. Đến lúc
trưởng thành vì thánh nhân có đức tính tốt, có lòng đạo đức, hiền lành, nên
nhiều chàng trai đã đến ngỏ ý xin cưới Người làm vợ, nhưng tất cả đều bị Người
từ chối. Chúa có cái nhìn của Ngài và ý định của Ngài vô phưng dò thấu như lời
thánh Phaolô tông đồ đã viết:” Sự giầu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên
chúa sâu thẩm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của
Người, ai theo dõi được ! “( Rm 12, 33 ).Thiên Chúa đã giúp Người qua qua biết
bao nhiêu chông gai thử thách của cuộc đời. Năm 1364, với bao nhiêu cố gắng, hy
sinh, ăn chay cầu nguyện, cha mẹ của thánh nữ Catarina đã chấp thuận cho Người
đi tu. Thánh nhân đã xin gia nhập Dòng Đaminh với tên gọi là Thống Hối(
Pénitence ). Thánh nhân đã sống một đời sống khó nghèo, khổ hạnh đầy gương mẫu
và thánh thiện. Thánh Đaminh đã nhiều lần hiện ra yên ủi và khuyến khích thánh
nữ sống con đường tận hiến tốt đẹp. Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần tỏ mình ra để
trò chuyện và dạy bảo thánh nữ. Thánh nữ đã sống rất hài hòa với mọi người: hòa
mình trong đời sống, giúp đỡ mọi người nhất là những người nghèo khó, tật
nguyền, bơ vơ, tất bạt. Thánh nữ cũng đã hòa giải được nhiều gia đình, nhiều
dòng họ đã có những mối thù lâu đời. Tuy nhiên, có kẻ thương cũng có kẻ ghen
tỵ, ganh ghét, manh tâm chê bai, ghép cho Người nhãn hiệu giả hình. Thánh nhân
cũng đã có công trong việc vận động đưa Giáo Triều về lại La Mã vì Giáo Triều
lúc đó đang lưu vong ở Avignon nước Pháp, Người chấn hưng lòng đạo đang sa sút,
xin tổ chức đạo binh thánh giá để chống lại người Hồi Giáo. Thánh nữ còn được
Tòa Thánh tin tưởng, tín nhiệm cho mời về La Mã làm cố vấn cho Giáo Triều.
 
THIÊN CHÚA TÔN VINH NGƯỜI
 
Thánh nữ
ra đi về nhà cha vào ngày 29 tháng 4 năm 1380. Đức Thánh Cha Piô II đã tôn
phong Catarina lên bậc hiển thánh vào năm 1491. Với bao nhiêu công đức, với
những tư tưởng đạo đức, thần bí theo đúng tinh thần Phúc Aâm, thánh nữ Catarina
thành Xiêna đã được Hội Thánh cất nhắc lên bậc tiến sĩ Giáo Hội.
 
Lạy Chúa,
Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng thánh nữ Catarina Xiêna, khiến
thánh nữ vừa thiết tha chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ
Hội Thánh. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu, cho dân Chúa biết thông phần khổ
nạn với Đức Kitô, để được vui mừng chiêm ngưỡng vinh quang Chúa” (Lời nguyện
nhập lễ, lễ thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh).
 
Linh mục
Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
29-4-2003