THÁNH CARÔLÔ LWANGA và CÁC BẠN TỬ ĐẠO, (St. Charles Lwanga)

THÁNH CARÔLÔ LWANGA và CÁC BẠN TỬ ĐẠO, (St.
Charles Lwanga)
Ngày 03/6
               
 “ Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa
hưởng vương quốc, dành sẵn cho các ngươi, ngay từ lúc tạo thành trời đất”( Mt
25, 34 ).Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo đã làm cho Hội Thánh Ouganda
càng lúc càng phát triển. Các Ngài xứng đáng lãnh nhận triều thiên trên trời.
 
HỘI THÁNH OUGANDA ĐƯỢC LỚN LÊN NHỜ MÁU CÁC THÁNH CARÔLÔ
LWANGA và CÁC BẠN TỬ ĐẠO: “ Máu
của các Kitô hữu làm nẩy sinh Giáo Hội” hay “ Máu vị tử đạo là hạt giống của
các Kitô hữu”. Thánh Carôlô Lwanga luôn khích lệ, động viên các bạn kiên cường,
tuyên xưng danh Chúa dẫu có phải hy sinh tới cả mạng sống của mình. Các thánh
tử đạo Ouganda thuộc mọi lứa tuổi: có vị như Matthias mới lên 5 tuổi, thánh
Kitô mới có 13 và các vị khác lớn hơn từ 16 tới 24 tuổi đời. Các Ngài đã hy
sinh thí mạng sống của mình, đã đi con đường đức tin, con đường thập giá, con
đường tình yêu như Thầy chí thánh Giêsu, những hình phạt như ném đá, voi dày,
đòn vọt, gông cùm, xiềng xích không làm 
chùn bước các Ngài. Các Ngài đã cảm nghiệm sâu xa lời của Chúa:”Tôi đã
không muốn biết đến chuyện gì khác, ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô
chịu đóng đinh vào thập giá”( 1Co 2, 2 ) .  
Hai mươi hai thánh tử đạo Ouganda trong đó có bốn vị chưa được chịu phép
rửa tội, thánh Carôlô đã động viên, dậy dỗ và rửa tội cho họ trước khi các Ngài
được phúc tử đạo. Hội Thánh Ouganda chỉ thực sự được phát triển và lớn mạnh nhờ
máu của các vị tử đạo mà Giáo Hội mừng kính hôm nay.
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG CÁC NGÀI:
Cảm
nghiệm sâu xa lời sách khải huyền:” Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống,
trồng ở trên thiên đàng của Thiên Chúa”( Kh 2, 7 ). Thánh Carôlô Lwanga  và hai mươi mốt bạn được phúc tử đạo, đã
lãnh triều thiên nước trời. Chúa thưởng công các Ngài, Giáo Hội trần thế tôn
vinh các Ngài. “Lạy Chúa, Chúa đã cho máu tử đạo làm nẩy sinh thêm nhiều Kitô
hữu. Xin cho máu của thánh Carôlô Lwanga và các bạn đã tưới xuống cánh đồng Hội
Thánh cũng đem lại một mùa lúa dồi dào”( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Carôlô
Lwanga và các bạn tử đạo ).
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT