Thánh Christophe de Magallanes

Thánh Christophe de
Magallanes
và Các bạn tử đạo,
ngày 21/5
 
 
Thánh
vịnh 33, 20-21 viết:” Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa
giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dẫu một khúc cũng
không giập gãy”. Thánh Christophe de Magallanes và các bạn tử đạo tại Mexicô đã
minh chứng cho sự công chính và sự trung tín của các Ngài đối với Thiên Chúa.
 
THÁNH CHRISTÔPHÔRÔ và CÁC BẠN TỬ ĐẠO:
Chúa
nói:” Ai liều mất mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng
sống ấy”( Mc 8, 35 ). Thánh Christophe de Magallanes và các bạn tử đạo mà Giáo
Hội mừng kính hôm nay là” Những người đã theo chân Đức Kitô, được vui mừng trên
thiên quốc. Các Ngài đã đổ máu mình ra, vì lòng yêu mến Đức Kitô, nên luôn được
hoan hỉ với Người”( ca nhập lễ, lễ nhiều thánh tử đạo). Thánh Christôphôrô
Magallanes là một mục tử đầy lòng nhiệt thành, Ngài làm việc truyền giáo cho
thổ dân Huicholes. Thánh nhân là người được sai tới với thổ dân bản địa để làm
thăng tiến phẩm giá và lòng tin Kitô nơi họ. Thánh nhân có lòng sùng kính Đức
Trinh Nữ Maria, Ngài đã làm cho nhiều người mến chuỗi Mân Côi. Thánh nhân cũng
là vị mục tử nhân hậu đã hiến đời mình cho công việc đào tạo và là chỗ nương
tựa cho các linh mục vào một thời kỳ khó khăn cho
Giáo
Hội  Mễ Tây Cơ. Thánh Christophe de
Magallanes cũng đồng thời dâng Hiến cuộc đời của mình cho Chúa để xây dựng sự
hiệp nhất cho các anh chị em tín hữu Mễ Tây Cơ. Thánh Christôphôrô Magallanes
và các bạn tử đạo gồm giáo dân và linh mục đã hy sinh tới giọt máu cuối cùng để
làm chứng cho Chúa phục sinh.
 
GIÁO HỘI TÔN VINH CÁC NGÀI:
Chúa đã
nói:” Anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp gian nan thử
thách. Vì thế Thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em, để anh em được đồng bàn ăn
uống với Thầy, trên vương quốc của Thầy”( Lc 22, 28-30 ). Thánh Chritôphôrô
Magallanes và các bạn gồm giáo dân, linh mục đã được phúc lãnh triều thiên
thiên quốc năm 1927 tại đất nước Mễ Tây Cơ. Thiên Chúa đã trao vương miện cho
các Ngài. Hội Thánh tôn vinh các Ngài vì các Ngài đã một lòng trung tín với
Chúa trong việc tìm kiếm sự thật, xây dựng tình bác ái huynh đệ và kiến tạo hòa
bình giữa mọi người.
 
“Lạy
Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho thánh Christôphôrô linh mục và các
bạn được trung thành với Chúa Kitô Vua đến sẵn sàng chịu tử đạo. Nhờ lời các
Ngài chuyển cầu, xin cho chúng con khi kiên trì tuyên xưng đức tin Chân chính,
chúng con có thể gắn bó với luật yêu thương của Chúa”.
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT
20-5-2003