THÁNH CLARA (St. Clare of Assisi)

THÁNH CLARA (St. Clare of Assisi)
Ðồng trinh, ngày 11/8
 
 
Đây là
một trong số các trinh nữ khôn ngoan, đã cầm đèn sáng ra đón Đức Kitô ( ca nhập
lễ, lễ các thánh trinh nữ ). Thánh Clara đã cảm nghiệm sâu sắc lời Chúa:” Kìa
tân lang là Đức Kitô đã tới, hãy ra nghênh đón Người”( Mt 25, 6 ). Thánh Clara
đã sống trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống làm con Chúa và Ngài đã đi tới tuyệt
đỉnh các nhân đức.
 
MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ĐỜI DẤN THÂN VÌ NƯỚC TRỜI:
Thánh Clara
được sinh ra trong một gia đình quyền uy, thế giá ngày 16 tháng 7 năm 1194 tại
Assise miền Ombrie nước Ý. Mẹ của thánh nhân đã hun đúc con ngay khi Clara còn
nhỏ, bà đã giáo dục con về nhân bản, về mặt đạo đức và bằng chính gương sáng
của bà. Thân mẫu của thánh nhân đã dạy cho thánh Clara biết cầu nguyện, biết từ
bỏ và đức tính nhẫn nhục, kiên trì. Năm 1212, thánh nhân đã tới một vùng quê để
ẩn mình, tránh xa tiếng ồn ào và chuyên chăm cầu nguyện. Tại vùng thôn dã này,
thánh nữ đã gặp thánh Phanxicô khó khăn và chính thánh Phanxicô đã tận tình
giúp Ngài trên đường nhân đức, trên đường nên thánh.Thánh nữ đã cương quyết
chống lại sự ngăn cản của cha mẹ, gia đình. Sau cùng thánh nữ được đưa đến đền
thờ thánh Đamianô để lập hội các chị tận hiến cho Thiên Chúa. Thánh Phanxicô
vẫn tiếp tục hướng dẫn thánh nữ trên đường nhân đức. Thánh nữ Clara đã điều
khiển hội Dòng cách ân cần và khôn ngoan.
 
THÁNH CLARA RA ĐI VỀ VỚI CHÚA:
Với một
đời sống luôn lấy Chúa làm cùng đích, thánh nữ Clara đã luôn tâm niệm:” Tất cả
cho Chúa, tất cả vì phần rỗi các linh hồn”. Thánh nhân đã sống đời sống thánh
thiện và muốn các chị em Dòng mình nên thánh và thánh nữ sau một cuộc đời tận
tụy đã ra đi về với Chúa bình an ngày 11 tháng 8 năm 1253 trước sự thương tiếc
của mọi người. Năm 1255, Đức Tháh Cha Alexandre IV đã đặt Ngài  lên hàng các thánh đồng trinh. Ngài đúng
là:” Người trinh nữ khôn ngoan đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy mất
đi”( Lc 10, 42 ).
 
Lạy Thiên
Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt thánh Clara và soi sáng cho thánh nữ biết
yêu chuộng đời sống khó nghèo. Xin nhận lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp mà
ban cho chúng con được cùng người sống tinh thần nghèo khó và theo chân Đức
Kitô để được vào nước trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa ( lời nguyện nhập lễ,
lễ thánh Clara ).
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT
10-8-2003