THÁNH ÐI-Ô-NI-XI-Ô, (St. Denis)

THÁNH ÐI-Ô-NI-XI-Ô, (St. Denis)
giám mục và các bạn tử đạo
Ngày 09/10
 
Lc 11,1-4
 
Ðức Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II trong “Bước qua ngưỡng cửa hy vọng” đã viết:”Thiên Chúa là tình yêu,và chính vì thế
Ngài đã sai Con của Ngài đến,để cho chúng ta thấy Tình Yêu đi tới
đâu nơi Ngài,Chúa Kitô là Ðấng “đã yêu thương tới cùng”(Ga 13,1
).”Tới cùng”có nghĩa là tới hơi thở cuối cùng.”Tới cùng” có nghĩa
là Ngài lãnh nhận cho mình và cách tuyệt đối tất cả mọi hậu quả
của tội lỗi loài người.Nơi khác,Ðức Thánh Cha viết:”Nếu đã không
có cuộc hấp hối của Thiên Chúa trên Thập giá, thì chân lý về
Thiên Chúa là Tình Yêu sẽ chỉ treo lửng trong hư vô “.Thánh
Ði-ô-ni-xi-ô,giám mục và các bạn tử đạo đã đi theo con đường của
Thầy Giêsu chí thánh,các Ngài đã chấp nhận chân lý về Thiên Chúa
là Tình Yêu,đã cùng với Ðức Kitô ở lại trên Thập giá cho đến cùng
( Bước qua ngưỡng cửa hy vọng ).
 
CHẤP NHẬN CON ÐƯỜNG
KHỔ GIÁ CỦA ÐỨC KITÔ
Ðức Thánh Cha
Gioan Phaolô II đã viết về vụ án của Chúa Giêsu rằng:” Ðó là vụ
án bi thảm:con người tố cáo Thiên Chúa trước tòa án lịch sử.Và bản
án của phiên tòa đã không được tuyên phán trong sự tôn trọng chân
lý.Lúc trước,Philatô nói:”Ta không thấy có lý do nào để lên án
người này”(Ga 18,38;19,16).Nhưng sau một lát,ông ra lệnh:” Các
người,các người hãy mang người này đi mà đóng đinh vào Thập giá”( Ga
19, 6 ).Chúa Giêsu đã chấp nhận bản án bất công của dân Do Thái và
Philatô .Con đường khổ giá chính là cái nghịch lý của đạo Tình
Thương.Theo Chúa Giêsu là chấp nhận Thập giá của Ngài vì Ðạo của
Chúa thiết lập không ở ngoài lòng thương xót của Chúa. Chúa yêu
thương nhân loại,yêu thương con người và yêu thương từng người,nhưng
Ðạo của Chúa mạc khải là Ðạo của niềm tin và tình yêu. Tình yêu
thật đòi hỏi hy sinh,từ bỏ,đòi hỏi dấn thân và phấn đấu không
ngừng.Thánh Ði-ni-xi-ô và các bạn tử đạo đã cảm nghiệm sâu sắc con
đường Thập giá của Chúa Giêsu.Vì rằng thánh Ði-ni-xi-ô đã điều
khiển Giáo Hội Nhã Ðiển một thời gian với tất cả tình thương,với
tất cả niềm tin và sự cố gắng hy sinh của Ngài.Ðời Ngài không dừng
bước tại Hội Thánh Nhã Ðiển mà Ngài còn muốn đi xa hơn,đi mãi,đi
hoài tiến về núi Canvê và ở đồi Golgotha,thánh nhân sẽ mãi mãi
nằm trên Thập giá để có thể như Chúa Giêsu xưa thốt lên lời này:”
Lạy Thiên Chúa của tôi,lạy Thiên Chúa của tôi,tại sao Ngài bỏ rơi
tôi”( Mc 15,34 ).Ý thức được con đường Thập giá,thánh nhân đã cùng
với linh mục Rustique và phó tế Êlethère vượt biển,đi một chặng hải
hành dài,hiểm nguy để tới Roma,xin Ðức Thánh Cha Clêmentê sai đi
giảng đạo.Thánh nhân và một số bạn hữu được Ðức Giáo Hoàng
Clêmentê sai đi truyền giáo ở thủ đô Paris của Pháp,xưa có tên là
Lutèce.Thánh nhân có tinh thần truyền giáo cao độ,Ngài luôn luôn
hăng say loan báo Tin Mừng và đã đem được biết bao người trở lại.Các
nhà thờ được xây cất,nhưng đồng thời cơn bách hại đạo cũng bắt đầu.Dù
tuổi già sức yếu,thánh nhân vẫn hăng say làm việc tông đồ,rao
giảng lời Chúa.Ngài luôn can đảm,kiên trì theo Chúa và vững
tin,cậy,phó thác cho Chúa quan phòng,không sức mạnh nào có thể làm
Ngài lay chuyển,nao núng.Như Thầy chí Thánh Giêsu,thánh Ði-ni-xi-ô đã
bị bắt,bị tra tấn dã man và cuối cùng bị trên trên Thập giá,Ngài
vẫn vui vẻ,hiên ngang rao giảng ơn cứu độ.Thánh nhân đã bị chém đầu
cùng với nhiều Kitô hữu ở núi Montmartre vào năm 250.Thánh nhân và
nhiều tín hữu đã chấp nhận một sự thật mà Philatô không nhận ra dù
rằng ông ta đang đứng trước Sự thật là Ðức Kitô.
 
NHƯ MỘT LỜI CẦU
Thánh
Ði-ni-xi-ô,giám mục và các bạn tử đạo đã nói lên sự thật này là
“sự sống vĩnh cửu là nhận biết Cha,Thiên Chúa đích thực duy nhất và
Giêsu Kitô là Ðấng mà Cha đã sai đến “( Ga 17,3 ).Tuyên xưng Ðức Kitô
là Con Thiên Chúa duy nhất đã đến trần gian để cứu độ mọi
người,thánh Ði-ni-xi-ô và các bạn tử đạo đã đổ máu ra để minh
chứng cho Chúa Giêsu là Ðàng,là Sự Thật và là Sự Sống . Cuộc đời
của thánh nhân và của các bạn là bài ca tình yêu kết bằng muôn
vàn hy sinh,cố gắng,đan kết bằng chính mạng sống của mình để ca ngợi
Thiên Chúa,Ðấng đã sai con của Ngài đến trần gian để tất cả những
ai tin vào con của Ngài sẽ được
cứu độ.Thánh Ði-ni-xi-ô và các bạn tử đạo đã viết nên bản hùng ca
đẹp nhất để tô thắm vườn hoa Giáo Hội thêm mầu,thêm sắc.
 
Lạy Thánh
Ði-ni-xi-ô,giám mục và các bạn tử đạo,xin cầu bầu cho chúng con
trước ngai tòa Chúa để chúng con vững đức tin và hoàn toàn phó thác
cho sự quan phòng của Chúa,dẫu có gặp chông gai,thử thách,dẫu có
phải hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho Sự thật là Ðức Giêsu
Kitô.
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT