THÁNH FABIANÔ,

THÁNH FABIANÔ, (St. Fabian)
Giáo Hoàng, Tử Ðạo, ngày 20/01
Mc 2, 18-22
 
 
Nét son của thánh
Fabianô, giáo hoàng là luôn lưu tâm đến người nghèo và sống đời
mục tử hiền lành, bác ái theo gương Thầy chí thánh Giêsu. Thánh nhân
được ca tụng như một vị trung tín của Chúa và Hội Thánh.
 
CON NGƯỜI CỦA GIỚI NGHÈO
Thánh nhân được
sinh ra vào thế kỷ 2 và lên ngôi Giáo hoàng vào thời kỳ Hội Thánh
đang lâm cơn nguy khốn, bị cấm cách bắt bớ, bị các Hoàng đế Maximinô
và Ðêciô ra sức đè bẹp Giáo Hội Chúa Kitô. Thánh nhân vì có lòng
xót thương người như Chúa Giêsu khi thấy đoàn lũ dân chúng đi theo
Ngài để nghe Lời Người rao giảng, đã chạnh lòng xót thương nói với
các môn đệ:” Hãy cho họ ăn”. Dù rằng các môn đệ sợ phiền hà, sợ
không đủ lương thực cho một số rất đông dân chúng. Chúa Giêsu đã
biết việc Ngài sắp làm, Ngài đã thương dân bơ vơ, vất vưởng, đói
khát. Thánh Fabianô đã trao bảy khu vực lớn cho bảy vị phụ tá trong
đế quốc Lamã lúc đó và truyền cho các vị phụ tá phải lưu tâm săn
sóc giới nghèo trong khu vực mình phụ trách. Thánh Fabianô đã sống
đời sống bác ái, chia sẻ, cảm thông và lưu tâm như Chúa Giêsu. Ngài
còn lập hội các nhà sưu tầm sử học, viết lại biên niên sử, tiểu
sử của các vị tử đạo trong Giáo hội lúc đó. Thánh nhân còn lưu ý
đặc biệt canh tân phụng vụ nghi thức thứ năm tuần thánh. Thánh
Fabianô đã họa lại hình ảnh nhân từ của Chúa Giêsu, Ðấng đến để
phục vụ, chứ không phải để được hầu hạ.
 
CHÚA YÊU THƯƠNG THÁNH NHÂN VÀ THƯỞNG CÔNG NGÀI
Thánh Fabianô đã
lèo lái con thuyền Giáo Hội suốt những năm Hoàng đế Ðiocletianô cấm
cách, bắt bớ và muốn vùi dập Giáo Hội cho thuyền đắm chìm, Ngài đã
giữ vững tay lái và làm cho Hội Thánh luôn đứng vững. Ngài đã luôn
chứng tỏ Chúa Kitô luôn có mặt:”
Ðừng sợ “. Chúa hiện diện giữa lúc thuyền các môn đệ sắp đắm chìm
và Chúa can thiệp đúng lúc, nên con thuyền của các tông đồ không bị
vùi lấp, không bị lung lay. Thánh Fabianô đã yêu thương người nghèo
với tất cả con tim, với tất cả tấm lòng xót thương của mình. Ngài
đã được Chúa yêu và cho lãnh nhận triều thiên tử đạo vào ngày
20/01/250.
Lạy Chúa là vinh
quang của hàng tư tế, xin nhận lời thánh Fabianô, tử đạo chuyển cầu
mà cho chúng con ngày càng thêm hiệp nhất trong đức tin, và nhiệt
thành phụng sự Chúa( lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Fabianô, giáo
hoàng, tử đạo ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT