THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ, (St. James, Apostle)

THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ, (St. James, Apostle)
 
Ngày 25/7
 
 
Đọc lại
ơn gọi của các thánh tông đồ, nhân loại không khỏi ngạc nhiên vì tính cách
huyền nhiệm và diệu kỳ của Thiên Chúa trên từng con người, trên từng cá nhân.
Tin Mừng của thánh Matthêu viết:” Đang đi dọc theo biển hồ Galilê, Chúa Giêsu
thấy ông Giacôbê, con ông Dê-bê-đê, và ngươi em là ông Gio-an, cả hai đang vá
lưới”( Mt 4, 18.21 ).
 
ƠN GỌI CỦA THÁNH GIACÔBÊ:
Chúa muốn
gọi ai là tùy ý Chúa, không ai có quyền buộc Chúa phải làm thế này, phải làm
thế khác. Ơn gọi là một ơn huệ nhưng không của Chúa. Thánh Giacôbê là anh của
thánh Gioan, con của ông Dêbêđê. Thánh nhân là bạn đồng nghiệp với thánh Phêrô
và thánh Anrê, tất cả đều làm nghề chài lưới và là những tay chài thiện nghệ.
Các Ngài đã làm nghề cổ truyền này từ đời cha ông và nay  họ vẫn tiếp tục sống bằng nghề đánh cá ở biển
hồ Giênêsarét. Thánh Matthêu đã tường thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn
đệ đầu tiên như sau:” Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh
em kia, là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng
chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông:” Các anh hãy
theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức
hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em
khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang
cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức,
các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người”( Mt 4, 18-22 ). Tin Mừng nói: Chúa
gọi và lập tức họ bỏ tất cả mà theo Chúa Giêsu. Đó là một sự lạ lùng vì chỉ một
tiếng gọi, các môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Thánh Giacôbê dù rằng có
bị mang tiếng vì bà mẹ của hai người con ông Dêbêđê đã suy  nghĩ theo ý trần gian xin cho một ông ngồi
bên tả, một ông ngồi bên hữu Chúa trong vương quốc của Ngài, nhưng với sự tác
động của Chúa Thánh Thần và với sự thay đổi của ơn Chúa, thánh Giacôbê và thánh
Gioan đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng để làm chứng cho Chúa.
 
THÁNH GIACÔBÊ TRỞ THÀNH NGƯỜI THÂN THIẾT CỦA CHÚA:
Được Chúa
yêu thương, cải hóa, biến đổi, thánh Giacôbê đã trở nên người thân cận của
Chúa,
cùng với thánh Phêrô và thánh Gioan. Thánh nhân đã được chứng kiến con ông
Zairô Chúa làm cho sống lại, việc chúa biến hình trên núi Tabôrê, và cơn hấp hối
của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Tất cả những điều đó nói lên con người đặc
biệt và vô cùng thân tín của Ngài đối với Chúa Giêsu. Chính vì được yêu mến tin
tưởng, thánh Giacôbê đã được phước trở thành người tử đạo tông đồ đầu tiên đã
đổ máu ra để minh chứng choChúa Giêsu phục sinh dưới thời vua Hêrôđê Agrippa I
năm 43 hoặc 44 trước lễ phục sinh. Chúa đã trao  chén đắng cho Ngài và Ngài đã chấp nhận uống chén đắng Thầy trao.
Chúa đã thưởng công và trao mũ triều thiên cho Ngài. Thánh nhân đã được tôn
kính đặc biệt trên thế giới từ thế kỷ IX và lòng tôn kính thánh nhân toả lan
khắp thế giới.
 
Lạy Thiên
Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho thánh Giacôbê vinh dự là tông đồ đầu
tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng. Xin cho Hội Thánh tìm được sức mạnh nhờ
gương tử đạo của thánh nhân, và nhờ Người cầu thay nguyện giúp, Hội Thánh được
luôn nâng đỡ phù trì( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Giacô-bê  tông đồ ).
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT