THÁNH GIO-AN BỐT-CÔ

THÁNH GIO-AN BỐT-CÔ, (St. John Bosco)
Linh Mục,
ngày 31/01
 
Mc 4, 26-34
 
Tiên tri Isaia đã
viết:” Những lời Ta đặt vào miệng Ngươi, Ngươi đừng để rời khỏi
miệng; lễ vật của Ngươi đặt trên bàn thờ Ta sẽ được Ta chấp nhận “(
Is 59, 21 ). Chúa đã sai thánh Gio-an Bốt-cô đến để giáo dục thanh
thiếu niên và yêu thương các trẻ em mồ côi. Lời Chúa qua miệng tiên
tri Isaia quả đúng với cuộc đời thánh nhân.
 
MỘT CON NGƯỜI, MỘT CUỘC ÐỜI
Thánh Gioan Bosco sinh
ra trong một gia đình nông dân nghèo tại Ý năm 1815 vào giữa ngày lễ
Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời. Thánh Gioan Bosco đã sớm mồ côi cha khi
Ngài mới lên 2 tuổi. Thánh nhân rất ham học, ham theo đuổi đường học
vấn, nhưng vì cha mất sớm, nhà nghèo không có tiền để tới trường.
Dầu vậy, Chúa có cách của Ngài: năm 1835, thánh nhân vào đại chủng
viện Turinô và 6 năm sau đó tức vào năm 1841, Ngài lãnh sứ vụ linh
mục. Thánh nhân ngoài việc bổn phận coi sóc giáo xứ, Ngài còn đi
thăm các người nghèo, các bệnh nhân và những kẻ bị tù tội. Thánh
nhân đã bắt đầu nghĩ tới các em vô gia cư, vô nghề nghiệp, mồ côi,
lang thang, cơ nhỡ, nên từ ngày 08/12/1841, Ngài đã bắt đầu thu nạp
các em mồ côi. Số em lang thang, không nhà mỗi lúc một tăng khiến
Ngài rất vất vả để lo cho các em ấy. Công việc càng lúc càng
nhiều, Ngài bị sưng phổi nặng và được Chúa cứu chữa lạ kỳ trước sự
kinh ngạc của các bác sĩ. Thánh nhân chủ trương giáo dục các em
thiếu nhi bằng sự dịu hiền và sự tận tụy hy sinh của một người mẹ.
Thánh nhân luôn khích lệ, thúc giục các em siêng năng cầu nguyện và
lãnh nhận các bí tích. Mẹ của thánh nhân qua đời vào mùa đông 1865,
chính phủ Ý lúc đó gây nhiều rắc rối, nên Ngài đã phải nhờ một
số linh mục tới giúp đỡ Ngài trong việc lo cho các em mồ côi. Và đó
là cơ hội để dòng Don Bosco Salésien có mặt với mục đích chăm lo
giáo dục các trẻ em mồ côi nghèo khổ.
Vào năm 1872, thánh nhân lập thêm hai Hội Dòng khác: Hội Ðức
Mẹ Hằng Cứu Giúp để bảo trợ ơn gọi linh mục; Hội Dòng nữ Salésienne
nhằm giáo dục các em cô nhi. Công việc của thánh nhân có tầm ảnh
hưởng rộng khắp ngay khi Ngài còn sống. Ai cũng cảm phục tính đơn sơ,
vui vẻ, nhân ái của thánh nhân. Thánh Gioan Bosco còn nổi tiếng là
nhà hùng biện ở Turinô. Thánh nhân đã miệt mài lo cho đám con xấu
số của Ngài. Ngài đã kiệt quệ, lâm bệnh và qua đời ngày 30/01/1888.
Việc làm bác ái của Ngài luôn chiếu sáng trên khắp thế giới và
các con cái Ngài luôn đi theo hướng của Ngài đã vạch ra. Ðức thánh
cha Piô XI đã phong Ngài lên bậc hiển thánh vào năm 1934.
 
LỜI NGUYỆN CẦU
Lạy Chúa, Chúa
đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người Cha và một bậc thầy của
giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gioan Bosco. Xin Chúa cũng đốt
lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một
mình Chúa và lo cho anh em được cứu rỗi ( Lời nguyện nhập lễ, lễ
thánh Gioan Bosco ).
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT