THÁNH GIO-AN THIÊN CHÚA,

THÁNH GIO-AN THIÊN
CHÚA,
(St. John of God)
Tu sĩ ngày 08/3
 
 
Thánh là
những con người đã sống các nhân đức anh hùng đến nỗi nhìn vào các Ngài, hình
ảnh của Chúa Giêsu hiện lên rõ nét nơi các Ngài. Thánh Gio-an Thiên Chúa đã họa
lại hình ảnh của Chúa Kitô, Người trở nên một:” Chúa Kitô khác”.
 
HÌNH ẢNH MỘT
CON NGƯỜI
Thánh
Vịnh 15, 5-6 có viết:” Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, Là
chén phúc lộc dành cho con; Số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hảo may
mắn đã về con, Vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn “ hoặc Chúa nói:” Thầy bảo
thật anh em là những người đã bỏ mọi sự theo Thầy, Anh em sẽ được gấp bội và
được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp”( Mt 19, 27-29 ).Thánh Gioan Thiên
Chúa sinh ra tại một làng nhỏ thuộc nước Bồ Đào nha vào năm 1495. Lớn lên, thánh
nhân được đánh động bởi một lời giảng của thánh Gioan avila về lòng nhân từ bao
la, vô biên của Chúa. Từ lời rao giảng này, thánh nhân đã trở về nhà bán hết
gia sản mình có, phân chia cho người nghèo và bước theo Đức Giêsu cứu thế.
Thánh nhân trở nên như chàng điên vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương các người
nghèo, đặc biệt là những người kém phần may mắn hơn cả trong xã hội. Thánh nhân
đã kiếm nơi để cho các người đau yếu tật nguyền ở và chính Ngài ra tay chữa
trị, giúp đỡ họ. Ngài yêu thương họ hơn chính bản thân của mình. Thánh nhân
luôn đặt niềm tin nơi bàn tay quan phòng của Chúa. Vì lòng quảng đại, vị tha,
bác ái, Chúa hiểu lòng Ngài, nên đã khiến nhiều nhà hảo tâm rộng lòng dâng cúng
tiền của để cho Ngài có phương tiện giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh hoạn,
neo đơn, tật nguyền.
 
CHÚA ĐỘI MŨ
TRIỀU THIÊN CHO THÁNH NHÂN
Sau những
năm tận tụy phục vụ đồng loại, giúp đỡ tha nhân, thánh nhân được Chúa gọi về
vào tuổi 50, lúc Ngài vẫn còn đầy nhiệt tình phục vụ mọi người ngày
8/3/1550.  Thánh nhân ra đi nhưng Ngài
vẫn hiện diện nhờ các tu sĩ Dòng Gioan Thiên Chúa, Dòng mà Ngài đã khổ công đào
luyện và để lại cho Giáo Hội, cho nhân loại. Thiên Chúa đã thưởng công cho Ngài
và cho công việc bác ái của Ngài vẫn tồn tại mãi nơi nhiều nước, nhiều dân.
“Lạy
Chúa, Chúa đã cho thánh Gioan được đầy tràn tình thương đối với kẻ nghèo hèn và
người bệnh tật. Xin cho chúng con cũng biết đem lòng bác ái phục vụ anh em hầu
đáng hưởng vinh quang nước trời với những người được Chúa tuyển chọn. Chúng con
cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen “ ( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh
Gioan Thiên Chúa ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT