THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA LASAN,

THÁNH GIO-AN
BAO-TI-XI-TA LASAN, (St. John de la Salle)
linh mục ngày 07/4
 
Trong ca
nhập lễ, thánh lễ kính nhớ các thánh lo việc giáo dục có viết:” Ai thực hành
các điều răn và dạy người khác làm như thế, sẽ được coi là kẻ lớn nhất trong
nước trời”( Mt 5, 19 ). Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta La-san là một vị thánh chuyên
lo việc giáo dục đã cố gắng họa lại gương của Chúa Giêsu:” Cứ để trẻ em đến với
Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng, mới được vào nước Thiên
Chúa”( Mc 10, 14 ).
 
MỘT CON NGƯỜI
ĐẶC BIỆT
 
Thánh
nhân được phúc sinh ra trong một gia đình thật đạo đức, cha Người là một vị
thẩm phán nổi danh, mẹ Người là một thiếu phụ rất đạo hạnh. Thánh nhân đúng là
hình ảnh của Chúa Giêsu đối với các trẻ thơ. Người sinh ra vào ngày 30 tháng 4
năm 1651. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã có lòng đạo đức, yêu thương những người
nghèo khó. Thiên Chúa khi chọn lựa, cất nhắc một con người, Ngài đã nhìn thấy
tất cả, chính vì thế Ngài đã ban cho thánh Gioan Lasan một trí khôn sắc sảo,
minh mẫn trổi vượt các bạn bè cùng tuổi cùng trang lứa nơi xã hội và nơi học
đường. Vào năm 1662, nghĩa là khi thánh nhân mới có 11 tuổi, Người đã được nhận
vào hàng giáo sĩ và năm 1667, Người được gia nhập hàng kinh sĩ, rồi sau đó được
nhận vào đại chủng viện Xuân Bích ở Paris. Thánh nhận đậu tiến sĩ thần học và
lãnh nhận sứ vụ linh mục vào năm 1678. Thánh nhân được bầu làm bề trên dòng”các
chị chuyên lo giáo dục thiếu nữ”. Vào năm 1681, thánh nhân được ơn soi sáng lập
dòng các “ sư huynh”. Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XIII đã phê chuẩn luật dòng cho
Ngài. Nhờ lòng yêu thương của Ngài với các thanh thiếu niên, thánh nhân đã đem
lại niềm vui cho biết bao các thanh thiếu niên bơ vơ không có chỗ học hành,
không nơi nương tựa. Biết bao người đã giúp dỡ thánh nhân, nhưng cũng không
biết bao nhà giáo lại ghen tương và hiềm khích khi thấy Ngài có uy thế và bổng
lộc. Thánh nhân liền khước từ lương bổng và từ chức, lại đem bán tất cả tài sản
mình có, phân chia cho người nghèo, nhờ lòng đạo đức, kiên nhẫn, thánh nhân lại
tiếp tục công việc của Ngài cách can đảm và thành công.
 
THÁNH NHÂN TỪ
KHƯỚC MỌI SỰ
 
Thánh
vịnh có viết:” Ai ra đi trong nước mắt, sẽ gặt giữa vui mừng”. Với biết bao
nhiêu công sức, với biết bao khó nhọc, với biết bao mồ hôi, nước mắt, thánh
Gioan Lasan trong lúc đang thành công rực rỡ về việc giáo dục các thanh thiếu
niên, Ngài đã cảm nghiệm lời Chúa cách sâu xa:” Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ
mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta”. Lời đó đã thúc bách Ngài, đã nung
nấu Ngài, Ngài đã tìm người thay thế Ngài vào năm 1719, rồi sống cuộc đời hết
sức ẩn dật, khiêm tốn và khó nghèo. Thánh nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào
ngày 07 tháng 4 năm 1719. Đúng như lời Đức Mẹ đã tung cô:” Chúa nâng cao mọi kẻ
khiêm nhượng…”. Thánh nhân đã được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII phong chân phước vào
ngày 19 tháng 2 năm 1888 và được nâng lên bậc hiển thánh ngày 24 tháng 5 năm
1900. Đức Thánh Cha Piô XII đã ban cho Ngài tước hiệu:” Đấng bảo trợ các nhà
giáo dục”. Thánh nhân đã để lại một sự nghiệp thật vĩ đại về giáo dục, Ngài
luôn tin vào Chúa dù rằng Ngài chẳng nghĩ danh tiếng Ngài sẽ lớn lao:” Đường
cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu; hồn con, con vẫn
trước sau giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình”( Tv 130, 2 ).
Lạy Chúa,
Chúa đã chọn thánh Gio-an La-san để rèn luyện đức tin cho giới trẻ. Ngày nay,
xin Chúa cũng cho xuất hiện trong Hội Thánh những nhà giáo dục tận tâm lo cho
giới trẻ nên người và nên con cái Chúa( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Gioan
Lasan ).
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT