THÁNH GIO-GI- Ô,

THÁNH GIO-GI- Ô,
Tử đạo, ngày 23 tháng 4
 
Thánh
Gioan viết:” Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi
một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”( Ga 12, 24-25 ).
Thánh Gio-gi-ô đã rất anh dũng, can đảm làm chứng cho Chúa.
 
MỘT CUỘC ĐỜI
 
Thánh
Gio-gi-ô sinh tại Cappadoce trong một gia đình quí tộc, danh tiếng và giầu có.
Lúc còn nhỏ, thánh nhân được giáo dục theo tinh thần Kitô giáo. Khi tới tuổi
khôn lớn, tự ý thánh nhân xin được rửa tội để trở thành con cái Chúa và Giáo
Hội. Thời ly loạn, với tuổi trai tráng, Ngài được gọi nhập ngũ và mau chóng
được thăng cấp đại đội trưởng vì đức tính can đảm, cương quyết của Ngài dưới
thời Hoàng Đế Đioclêtianô. Hoàng Đế lúc đó có ý bách hại đạo Chúa, Vua tỏ ý
định ấy cho các sĩ quan quân đội. Mọi người đều tán thành ý kiến của
Đioclêtianô, riêng đại úy Gi-gi-ô đứng lên phản đối sự bất công phân biệt đạo
giáo, trái với ý Thiên Chúa. Thánh nhân cương quyết bảo vệ đức tin dẫu có phải
hy sinh vì đạo, vì lý tưởng. Hoàng Đế và các sĩ quan khuyến dụ nhưng vô ích,
không sao lay chuyển con người sắt đá, bảo vệ đức tin” Lạy Thiên Chúa, Ngài là
nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởnng vào Ngài”( Tv 91, 2 ). Nhà
Vua ra lệnh dùng những hình phạt hết sức đau đớn để xem có lay chuyển Ngài được
chăng, tuy nhiên mọi hình phạt đều vô ích đối với Ngài vì :” Chúa phù trì chở
che, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che
thuẫn đỡ “( Tv 91, 4 ). Cuối cùng, những thuộc hạ nhà Vua đưa Ngài tới các
tượng thần hòng bắt Ngài thờ lạy, nhưng sau những lời cầu nguyện của Ngài, các
tượng thần rơi rớt xuống đất bể tan tành trước sự hốt hoảng của các sư sãi đang
xúi giục dân chúng xông vào bắt Ngài và xin trảm quyết Ngài ngay.Nhưng” Chính
Chúa gìn giữ bạn, khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc”(Tv 91, 3 ).
 
THÁNH NHÂN ĐƯỢC PHÚC TỬ VÌ ĐẠO
 
Thánh
vịnh 91,14 viết rằng:” Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết
danh Ta sẽ được phúc phù trì “. Thánh nhân đã được phúc tử đạo ngày 23 tháng 4
sau khi đã cầu nguyện cho mình và cho những kẻ hãm hại mình. Thánh Gio-gi-ô
được các quân nhân và hướng đạo sinh chọn làm bổn mạng vì tính can đảm, anh
hùng và gương mẫu của Ngài.
 
Lạy Chúa,
Chúa đã cho thánh Gio-gi-ô, tử đạo, được kết hợp với Đức Kitô trong mầu nhiệm
thương khó. Chúng con ca ngợi quyền năng Chúa và tha thiết nài xin cho chúng
con là những kẻ yếu hèn được trở nên chứng nhân dũng cảm( lời nguyện nhập lễ,
lễ thánh Gio-gi-ô, tử đạo).
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT