THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY, (St. John Mary Vianney)

THÁNH GIOAN MARIA
VIANNEY, (St. John Mary Vianney)
Ngày 04/8
BỔN MẠNG CÁC CHA XỨ
 
Chúa chọn một người nào là hoàn toàn tự do
theo ý của Ngài. Chúa không theo sự hướng dẫn của con người, Chúa tuyển lựa con
người là do ơn huệ của Ngài. Thánh Gioan Maria Vianney được Chúa mời gọi, được
Chúa tuyển chọn để trở
nên môn
đệ trung kiên của Ngài.
 
THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY TRONG CUỘC SỐNG THẾ TRẦN:
Thánh
nhân được sinh ra trong một gia đình nông dân đạo đức, luôn biết kính sợ Thiên
Chúa vào năm 1786 tại Dardilly thuộc địa phận Lyon nước Pháp. Vì là Người được
Thiên Chúa để ý, nên ngay từ hồi còn thơ ấu, thánh nhân đã sống một đời sống
thánh thiện, tuân theo ý Chúa; ngay từ 8 tuổi, đi chăn chiên, chăn cừu, thánh
Vianney đã biết làm gương dậy các bạn cùng trang lứa quỳ trước ảnh mẹ Maria lần
chuỗi và suy gẫm những sự trên trời. Thánh nhân có lòng chạnh thương người
nghèo, lưu tâm và tìm mọi cách, mọi phương thế để giúp đỡ họ. Thánh Vianney
luôn kiên tâm, can đảm để vượt thắng vấn đề học hành vì Ngài không được thông
minh đặc biệt như nhiều người khác. Ngài rất vất vả trên đường học vấn để tiến
tới chức linh mục. Tuy nhiên, thánh Vianney luôn cậy trông, phó thác và cầu
nguyện, Ngài phấn đấu, chăm chỉ học thần học. Chúa luôn ghé mắt đoái thương
những tâm hồn thành tâm thiện chí và yêu thương những con người quyết tâm theo
Chúa. Thánh Vianney đã được lãnh sứ vụ linh mục năm 1815. Ba năm sau vào năm
1818, thánh Vianney được bổ nhiệm làm cha sở họ Ars, một giáo xứ bé nhỏ, ít
giáo dân thuộc miền Dombes.
 
THIÊN CHÚA ĐÃ DÙNG MỘT CON NGƯỜI XEM RA KHÔNG TÀI TRÍ ĐỂ BIẾN ĐỔI GIÁO
XỨ, BIẾN ĐỔI THẾ GIỚI:
Thánh
nhân nhận một giáo xứ dưới mắt người đời và dưới mắt các bạn hữu linh mục là
một sự thua thiệt vì một linh mục chỉ có trong tay hơn trăm con chiên thử hỏi
có bõ công gì ? Nhưng Thiên Chúa có cách của Người và đường lối của Người quả
thực hoàn toàn khác lạ,hoàn toàn huyền nhiệm. Thánh Vianney luôn chu toàn trách
nhiệm chủ chăn của mình Ngài chăm chỉ dậy giáo lý, hướng dẫn giáo dân, siêng
năng đọc kinh nguyệngẫm chuyên cần giải tội. Thánh nhân đã được ơn Chúa đặc
biệt, Ngài đã biến đổi giáo xứ nhỏ bé của Ngài trở nên điểm sáng chói ngời khắp
thế giới, thu hút biết bao nhiêu người từ kắp nơi tới với Ngài nơi tòa cáo
giải. Ngài đã ngồi tòa miệt mài từ giờ này qua giờ khác. Thiên hạ khắp nơi tuôn
đến với Ngài như xưa dân chúng tấp nập tới với Chúa Giêsu để nghe Người giảng
dậy khiến Người không có giờ nghỉ ngơi và cả không còn giờ ăn uống nữa.Thánh
nhân đã làm việc không ngơi nghỉ, Ngài đã kiệt sức hơn là vì tuổi già.Thiên
Chúa đã chọn những sự tầm thường để phá tan những sự cao sang.
 
THÁNH NHÂN RA ĐI VỀ VỚI CHÚA VÀ ĐƯỢC CHÚA THƯỞNG CÔNG:
Thánh
nhân ra đi về cùng Chúa trong bình an vào ngày 04/8/1859. Chúa thưởng công Ngài
bằng vô số những phép lạ sau khi Ngài qua đời. Đức Thánh Cha Piô X nâng Ngài
lên bậc chân phước. Đức Giáo Hoàng Piô XII trong dịp năm thánh 1925 phong Ngài
lên bậc hiển thánh và đặt Ngài làm bổn mạng các cha xứ.
 
VÀI SUY NGHĨ VỀ THÁNH VIANNEY:
Thánh
Gioan Maria Vianney đã thay đổi một giáo xứ nhỏ bé xem ra không là gì trước mắt
thế gian trở nên điểm sáng cho toàn thế giới về sự thánh thiện và đạo đức của
Ngài. Nơi tòa giải tội, thánh nhân đã thực thi lòng bác ái tuyệt đỉnh của Ngài,
thánh nhân họa lại chính con người thật của Đức Kitô, con người đầy tình thương
xót và chạnh lòng tha thứ… Như Chúa Giêsu, Ngài đã cho nhân loại, cho những
người đau khổ về phần hồn ăn.Ngài đã miệt mài với sứ vụ, nhân loại sẽ không bao
giờ quên được lời của Ngài nói:” Cái chết thật vô cùng tốt đẹp khi người ta đã
chịu đóng đinh vào thập
giá với
Đức Kitô”. Ơn gọi của thánh Vianney là do Chúa. Tất cả đều do sự chọn lựa nhưng
không của Chúa. Tất cả do hồng ân của Chúa. Thánh Vianney đã sống ơn huệ tuyệt
vời của Chúa và luôn sẵn sàng thông chia cho mọi người ơn huệ quí báu mà Ngài
đã nhận được nơi Chúa.
Lạy Thiên
Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã làm cho thánh linh mục Gioan Maria Vianney
nên một tấm gương tuyệt vời về lòng tận tụy hy sinh của một người mục tử. Vì
lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con hằng noi theo lòng bác
ái của Người mà cố gắng đem nhiều anh em về với Đức Kitô để muôn đời cùng nhau
hưởng nguồn vinh phúc( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Gioan Maria Vianney ).
 
Xin thánh
Vianney cầu thay nguyện giúp cho chúng con các linh mục quản xứ luôn biết noi
gương bắt chước thánh nhân để chúng con siêng năng, chuyên cần giải tội và chăm
chỉ ban phát các Bí Tích.
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT