THÁNH GIOAN LÊÔNARĐÔ, linh mục, ngày 09/10

THÁNH GIOAN
LÊÔNARĐÔ, linh mục, ngày 09/10
Lc 10, 25-37
 
MỘT VỊ THÁNH
HĂNG SAY ĐÀO TẠO
 
Mỗi Vị thánh đều
có một cung cách, một cách cống hiến phục vụ Thiên Chúa. Các Ngài mỗi người một
vẻ, mỗi người một hướng đi, nhưng tựu trung họ đều có một mẫu số chung là” Yêu
Mến Thiên Chúa” hết lòng. Thánh là người để cho Thiên Chúa làm chủ đời của
mình, để Ngài dọi chiếu hết mọi ngõ ngách trong cuộc đời của mình. Thánh là tận
hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa.
Năm 1541, thánh
Gioan Lêônarđô chào đời tại Lucques trong một gia đình đạo đức. Năm 1571, thánh
nhân lãnh nhận sứ vụ linh mục sau khi đã học xong ngành y. Thánh nhân qui tụ
một số bạn hữu, thân bằng đi giảng dậy giáo lý cho thanh thiếu niên và chuẩn bị
hành trang đức tin cho những người trưởng thành, có đủ đức tin, có đủ kiến thức
để đương đầu với những trào lưu của thệ phản, của tin lành đang lan tràn. Đây
là tiền thân của Hội Dòng :” Các giáo sĩ Mẹ Thiên Chúa “, do Ngài sẽ thiết lập
vào năm 1574. Thánh nhân nhiệt thành, hăng say chống lại các tệ đoan của xã
hội, chống lại những thói hư tật xấu của con người trong tập thể, ngoài xã hội.
Vì quá hăng say với sứ mạng, thánh nhân đã bị nhiều người ghét bỏ chống đối.
Do  đó, Ngài đã phải bỏ Lucques và đi nơi
khác để tiếp tục công việc đào tạo, giáo dục và rao giảng. Thánh nhân đến kinh
thành Roma và góp tay đào tạo các linh mục thừa sai. Năm 1603, thánh nhân cùng
với Đức Hồng y Gioan Baotixita Vives đã đặt nền móng cho trường Truyền Giáo.
Năm 1627, ngôi trường Truyền Giáo nổi tiếng này đã được Đức Giáo Hoàng Urbanô
VIII chính thức khai lập.
Thánh Gioan
Lêônarđô đã miệt mài hiến thân trong công việc đào tạo các linh mục.Ngài đã đem
hết khả năng và thiện chí, nhiệt tình để xây dựng nền móng của Hội Dòng,
của  ngôi trường Truyền Giáo ở Roma.
Chính nơi trường Truyền Giáo Roma này đã đào tạo nên biết bao linh mục, giám
mục, hồng y lỗi lạc.
Thánh nhân đã ra
đi về  với Chúa sau một cơn bệnh trầm
trọng. Có thể nói cả cuộc đời của Ngài luôn dành cho Thiên Chúa, Ngài đã không
ngừng nhiệt thành, hăng say phục vụ Thiên Chúa, Giáo Hội và tha nhân.
 
Lạy Thánh Gioan
Lêonarđô, linh mục xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để chúng con cũng luôn
nhiệt tình phụng sự Chúa và tha  nhân,
đặc biệt trong công tác giáo dục. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT