THÁNH GIUSE CA-LA-XAN, linh mục, ngày 25/8

THÁNH GIUSE CA-LA-XAN,
linh mục, ngày 25/8
Mt 22,34-40
 
VỊ THÁNH QUAN THẦY CÁC
TRƯỜNG TƯ THỤC CÔNG GIÁO
 
Một thầy thông luật hỏi Chúa Giêsu
:” Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn lớn nhất ? “. Đức
Giêsu đáp :” Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết
linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu.
Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : ngươi phải yêu người thân
cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều
răn ấy” ( Mt 22, 36-40 ). Người Kitô hữu đích thực phải là người thực thi lời
Chúa được ghi trong đoạn Tin Mừng này. Các thánh quả là những người đã sống lời
chúa và thực thi những đòi hỏi của Chúa. Các Ngài luôn kết hiệp mật thiết với
Chúa và để Chúa hướng dẫn đời mình.
Thánh Giuse Ca-La-Xan đã để Chúa
dẫn lối chỉ đường và Ngài đã hoàn toàn bị Chúa khuất phục. Năm 1556 tại
Pétralta miền Aragon phía Bắc nước Tây Ban Nha, thánh nhân đã được sinh ra
trong một gia đình đạo đức, nề nếp. Thánh nhân đã được Mẹ Ngài giáo dục trong
một đường lối hết sức phong phú, đạo đức và theo đúng Phúc Âm. Thánh nhân có
lòng đạo ngay từ nhỏ: yêu thích đọc kinh và luôn giữ tâm hồn thanh khiết. Thánh
Giuse Ca-La-Xan có óc thông minh, trí khôn phán đoán chính xác, Ngài ưa cầu
tiến.Chính vì thế, sau khi mãn trung học phổ thông, Ngài đã theo học hai khoa
triết học và luật học tại đại học Lêriđa. Ngay lúc còn ngồi trên ghế đại học,
Ngài đã có ý định dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa. Năm 1583, Ngài được
trao sứ vụ linh mục. Cuộc đời của Ngài bắt đầu thu lượm kết quả trong hành
trình loan báo Tin Mừng tại quê hương Tây Ban Nha nhờ tài ba, đức độ và đời
sống thánh thiện, gương mẫu của Ngài. Năm 1592, thánh nhân rời Tây Ban Nha để
đến kinh thành Roma, nhưng cuộc sống khiêm nhượng, đạo đức của Ngài khiến Ngài
muốn ẩn dật để không ai để ý tới Ngài, nên Ngài đã chọn những công việc nhỏ bé,
âm thầm bên những người nghèo khổ và những người kém may mắn, bệnh hoạn tật
nguyền. Thánh nhân yêu thương các trẻ nghèo hèn, bơ vơ, vất vưởng, đầu đường xó
chợ. Ngài đã lập một trường học miễn phí cho những học sinh nghèo và lợi dụng cơ
hội này, Ngài đã giáo dục các học sinh về đạo đức, luân lý và trí dục. Năm
1597, thánh nhân đã qui tụ được một số anh em linh mục cùng chí hướng lập thành
một Dòng chuyên lo giáo dục cho các học sinh nghèo. Gần 50 năm gắn bó với sự
nghiệp giáo dục các học sinh nghèo và sống bên cạnh giới lao động, thánh nhân
đã trở về nhà Cha ngày 25 tháng 8 năm 1648, hưởng dương 92 tuổi. Để thưởng công
Ngài, Đức Thánh Cha Piô XII đã đặt Ngài làm quan thầy các trường tư thục công
giáo.
Thánh Giuse Ca-La-Xan đã sống tất
cả vì Chúa và vì tha nhân. Ngài đã gặp Chúa khi yêu thương các kẻ nghèo hèn, bé
mọn. Tất cả cuộc đời của Ngài để làm vinh danh Chúa. Thánh nhân đã sống như lời
thánh vịnh viết:” Như con nai khát nước chạy lại suối nước trong lành, linh hồn
con cũng ước ao Chúa như vậy, lạy Thiên Chúa của con” ( Tv 41, 2 ).
Lạy Thánh linh mục Giuse Ca-La-Xan
xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để chúng con cũng có lòng nhiệt thành yêu
mến những người nghèo, đặêc biệt lưu tâm tới việc giáo dục các em học sinh.
Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
DCCT