THÁNH HÉT-VÍCH

THÁNH HÉT-VÍCH, (St. Hedwig)
Nữ tu
Ngày 16/10
 
Lc 11,42-46
 
Mỗi vị thánh đều
có nét sống rất độc đáo trong cuộc sống.Thánh nào cũng vậy đều
muốn họa lại hình ảnh sống động của chúa Giêsu Kitô.Hình ảnh càng
trở nên khuôn mẫu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.Nét giống càng rập
khuôn bao nhiêu càng hạnh phúc bấy nhiêu.Thánh Hét-vích,nữ tu mang
dáng dấp đặc biệt của một con người muốn tạc uốn nguyên vẹn hình
mẫu của Chúa Giêsu cứu thế .Ngài đã tạc,đã khắc tên Giêsu ngay
trong trái tim của mình.
 
MỘT MẪU GƯƠNG ÐỘC ÐÁO
Thánh nữ Hét-vích
sinh ra trong một gia đình rất đặc biệt vào năm 1174.Gia đình của Ngài
thuộc giai cấp quí phái,hoàng tộc.Cha mẹ của thánh nữ Hét-vích sinh
được 8 anh chị em.Trong số đó có 2 anh làm tới chức Giám mục,một em
gái làm Bề trên tu viện và một em là thánh nữ Élisabét,Hoàng Hậu
nước Hung Gia Lợi Ngay từ nhỏ,thánh nhân đã tỏ ra là một cô gái
thông minh,đạo đức và khí khái.Năm 1186,Ngài kết hôn với Quận công
nước Ba Lan.Với lòng đạo đức,thánh thiện và nhiệt thành, thánh nhân
đã cảm hóa được người chồng hoang đàng,trắc nết.Thánh nữ sinh hạ
được bảy người con,nhưng ý Chúa nhiệm mầu cất đi sáu người con,chỉ
để lại một người con gái thứ ba,sau này sẽ trở thành Bề trên tu
viện.Chúa có con đường của Chúa. Con đường của Người hướng dẫn mỗi
người tùy theo ý Chúa.Thánh nữ say mê cầu nguyện,ăn chay,hãm
mình.Ðây là nét rất nổi bật của thánh nhân.Ý Chúa quan phòng trên
cuộc đời của hai vợ chồng này.Năm 1209,thánh nữ Hét-vích và Quận
công Henri đã cùng nhau đáp lại tiếng Chúa,thề nguyền sống thủ tiết
để phục vụ và làm sáng danh Chúa.Hai vợ chồng mỗi người gia nhập
một tu viện để thanh luyện tâm hồn và kết hợp với Chúa cách tốt
đẹp hơn.Thánh nhân nêu cao tinh thần vui vẻ,phục vụ. Tuổi đã cao,bề
Trên tu viện,chính là con thứ ba của Ngài đã muốn châm chước cho
thánh nhân những luật nghiêm nhặt vì sợ Ngài tuổi già,sức yếu.Nhưng
thánh nhân đã xin Bề Trên đối xử với Ngài như đối với mọi chị em
khác trong tu viện.Thánh nhân có đức bác ái chói ngời:Ngài đã năng
thăm viếng những người khó nghèo và chăm sóc,băng bó vết thương cho
những người phong cùi .
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG NHÂN ÐỨC CỦA THÁNH NHÂN
Cuộc đời của
thánh Hét-vích,nữ tu là một cuộc đời nêu cao gương nhân đức.Ngài
yêu thương kẻ khó nghèo,sống khó nghèo,bác ái cao độ.Thánh nhân đã
làm gương cho mọi người,mọi nữ tu về đời sống nghiêm nhặt giữ luật
Dòng của mình.Thánh nhân đã chứng tỏ Ngài đã đục đẽo,gọt dũa và
tạc nắn con người mình sao càng lúc càng giống Chúa Giêsu. Ngài đã
làm được điều đó khi Ngài và Quận Công Balan nhất quyết đáp lại
tiếng gọi của Thiên Chúa và mau mắn dấn thân vào tu viện để sống
gần gũi và dễ dàng gắn bó với Chúa Kitô chịu đau khổ.Cuộc đời
thánh thiện của Ngài đã chỉ ra rằng Thiên Chúa yêu thương Ngài cách
đặc biệt,nên đã ban cho thánh nữ đặc ân làm nhiều phép lạ và biết
trước giờ chết.
Ngày
15.10.1243,thánh nữ Hét-vích đã trút hơi thở cuối cùng sau hai tuần
ngã bệnh.Hai mươi bốn năm sau khi thánh nữ qua đời,Ðức thánh Cha
Clêmentê IV phong Ngài lên bậc hiển thánh và vào năm 1267 Ngài được
đặt làm quan thầy các bà mẹ công giáo nước Ba Lan.
 
CHÚA MỜI GỌI MỌI NGƯỜI
Với mẫu gương tỏa
sáng của thánh nữ Hét-vích,Chúa cũng mời gọi mọi người Kitô hữu
hãy sống thánh như nữ tu Hét-vích.Thánh nhân đã để lại cho nhân
loại mẫu gương này là sự khó nghèo,yêu thương người nghèo,sự vâng
phục ý Chúa và tình yêu thương vô bờ của thánh nữ đối với mọi
người nhất là những người sầu khổ,bơ vơ,bệnh hoạn,phong cùi. Thánh
nữ đã sống với người chồng là Quận công Henri người nước BaLan,một
người chồng hoang đàng.Ðúng Ngài đã sống giữa bùn mà không hôi tanh
mùi bùn. Trái lại với lòng đạo đức,thánh thiện,Ngài đã biến đổi
tấm lòng của người chồng,khiến cả hai vợ chồng đều nhận ra ý Chúa và
nhất quyết dấn thân cho Chúa.
 
Lạy thánh
Hét-vích,xin cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa để chúng con luôn
biết sống bác ái, yêu thương đối với mọi người.
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT