THÁNH HIÊRONIMÔ EMILIANÔ

THÁNH HIÊRONIMÔ
EMILIANÔ,
(St.Jerome
Emiliani)
Lập dòng
Ngày 8/2
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Chúa nói:” Ai thực hành các điều răn và dạy người khác làm như thế, sẽ
được coi là kẻ lớn nhất trong Nước Trời “( Mt 5, 19 ). Thánh Hiêronimô là người
nhiệt thành phục vụ các trẻ em mồ côi. Thánh nhân có tinh thần bác ái cao độ và
lòng yêu thương trẻ em khốn khổ, những bệnh nhân, những người đau yếu tật
nguyền.
 
THÁNH HIÊRONIMÔ :
Thánh Hiêronimô sinh tại Venise nước Ý vào năm 1481 trong một gia đình
đạo đức. Vào tuổi trưởng thành như bao chàng trai khác thời đó, Thánh Hiêronimô
gia nhập quân đội Ý để cùng với đất nước bảo vệ miền Castelnovo và miền Quero,
thành phố đang bị địch quân chiếm đóng. Như các người lính khác, thánh nhân bị
địch bắt làm tù binh và Ngài được Mẹ Maria cứu thoát một cách lạ lùng. Thánh
nhân có một tấm lòng bác ái siêu vời, vì thế, Ngài hướng về các trẻ em mồ côi,
những trẻ em bị mất cha mất mẹ, giáo dục và yêu thương chúng theo tinh thần
Kitô giáo. Bắt đầu công việc bác ái từ thành Venise, thánh nhân rảo qua các
miền khác như Brescia, Berfame, Côme và hướng dẫn, điều hành nhiều viện mồ côi
và nhiều hội đoàn bác ái. Với tinh thần quảng đại, lòng bác ái vị tha, sự quan
tâm yêu thương người nghèo, trẻ mồ côi, thánh nhân đã dừng chân ở Somasque, một
miền quê hẻo lánh tại Bergame.
 
THÁNH NHÂN LẬP DÒNG BÁC ÁI PHỤC VỤ BỆNH NHÂN
VÀ TRẺ EM MỒ CÔI:
Thánh Gioan đã ghi lại lời Chúa:” Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn
đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng thương yêu nhau”( Ga 13, 35 ). Tại
Somasque, thánh nhân được ơn soi sáng của Chúa và sự thúc đẩy của Chúa Thánh
Thần, Ngài đã lập một Hội Dòng mới lấy tên là Somasque và Dòng của Ngài đã được
Đức Thánh Cha Piô V phê chuẩn. Dòng của thánh nhân thành lập có mục đích chăm
sóc bệnh nhân và lo cho các em cô nhi, các trẻ mồ côi không ai chăm sóc. Năm
1537, Ngài bị lây nhiễm bệnh đang khi hăng say săn sóc bệnh nhân và qua đời lúc
56 tuổi.
 
Lạy Chúa là Cha giầu lòng thương xót, Chúa đã ban cho những kẻ mồ côi
một người Cha và một người bảo trợ là thánh Hiêronimô. Xin nhận lời thánh nhân
chuyển cầu cho chúng con biết trung thành giữ tinh thần nghĩa tử, nhờ đó, chúng
con được xứng danh là con cái Chúa.