THÁNH IGNATIÔ LÔYÔLA

THÁNH IGNATIÔ LÔYÔLA, (St. Ignatius of
Loyola)
Linh mục,
Ngày 31/7
 
Thánh
Phaolô viết:” Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi
âm phủ, muôn vật phải bái qùy; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở
miệng tuyên xưng rằng:” Đức Giêsu Kitô là Chúa”( Pl 2, 10-11 ). Thánh Ignatiô
lôyôla suốt cuộc đời của Ngài chỉ muốn làm mọi sự vì vinh danh Chúa( Ad majorem
Dei gloriam ).
 
MỘT CUỘC ĐỜI. MỘT CON NGƯỜI:
Thánh
Ignatiô sinh tại Lôyôla miền Cantabria nước Tây Ban Nha trong một gia đình giầu
sang, phú quí và đầy thế giá vào năm 1493. Lớn lên  như mọi chàng trai trong nước Tây Ban Nha lúc đó, thánh Ignatiô
đã nhập ngũ và bị thương khi quân đội Tây Ban Nha giao tranh với quân đội Pháp
ở Pampelune. Thời gian nằm bệnh viện, Chúa đã thúc đẩy thánh nhân đọc những
sách đạo đức và Chúa đã thúc giục Ngài:” Hãy bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu”. Năm
1523, thánh nhân bắt đầu cuộc đời tu tập, sau khi đã bỏ thanh kiếm quí tộc của
mình ở bàn thờ Đức trinh nữ Maria tại Mont-Serrat. Thánh nhân sống một đời sống
họa lại tình yêu của Chúa Giêsu, Ngài đã sống khó nghèo như một người ăn mày và
trong giai đoạn này, Ngài đã viết nhiều sách rất có giá trị về mặt đạo đức và
thiêng liêng. Vì nhiệt thành với Chúa và yêu thương các linh hồn, thánh Ignatiô
đã qui tụ được 9 người bạn cùng chí hướng và trên ngọn đồi MontMartre, thánh
nhân đã đặt nền móng cho một dòng tu vào năm 1534 với lý tưởng tất cả cho vinh
danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Thánh nhân đã đặt tên cho dòng của Ngài
là Dòng Tên. Ngoài ba lời khuyên của Tin Mừng, vào năm 1540, thánh nhân còn
thêm một lời khấn nữa là hiến mình cho công cuộc truyền giáo theo ý hướng của
tòa thánh. Thánh nhân đã sống nhiệt thành với việc giảng dậy giáo lý và lòng
đạo đức siêu vượt của Ngài đã giúp cho nước Chúa được phát triển và mở rộng khắp
nơi.
 
THÁNH IGNATIÔ LÔYÔLA ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ:
Thánh
nhân đã sống theo lời Chúa:” Thầy đến đem lửa vào trái đất, và Thầy những ước
mong phải chi lửa ấy đã bừng lên”( Lc 12, 49 ). Thánh Ignatiô đã ra đi trở về
với Chúa vào năm 1556 hưởng thọ 63 tuổi. Năm 1609 Đức Thánh Cha Phaolô V   đã phong Ngài lên bậc chân phước. Năm 1623,
Đức Giáo Hoàng Urbanô VIII  đã tôn Ngài
lên bậc hiển thánh và vào năm 1922, Đức Thánh Cha Piô XI đặt Ngài làm Đấng bảo
trợ những tuân tĩnh tâm.
 
Lạy Chúa,
Chúa đã ban cho Giáo Hội một chiến sĩ can trường là thánh Ignatiô để làm cho
danh Chúa thêm vinh quang rực rỡ. Nhờ gương sáng và ơn phù trợ của thánh nhân,
xin cho chúng con ở  đời này biết hăng
say chiến đấu, để đời sau được cùng Người lãnh phần thưởng vinh quang Chúa hứa
ban( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Ignatiô Lôyôla, linh mục ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
21-7-2003