THÁNH ISIĐÔRÔ

THÁNH ISIĐÔRÔ, (St. Isidore)
Giám mục và tiến sĩ Hội Thánh, ngày 04/4
 
Mục đích của người Kitô hữu là nên thánh.
Giáo Hội phải nên thánh. Đó là lý tưởng cao cả nhất mà dân Chúa phải nhắm, tiến
tới và đạt được đích ấy. Thánh Isiđôrô là người Tây Ban Nha, được sinh ra trong
một gia đình đạo đức có nhiều vị thánh. Ngài là niềm vinh dự cho Giáo Hội và
cách riêng cho nước Tây Ban  Nha vì Ngài
đã đạt tới lý tưởng làm thánh.
 
THÁNH ISIĐÔRÔ
 
Thánh
Isiđôrô là em của vị thánh giám mục Léandre. Thánh nhân sinh năm 560 tại Tây
Ban Nha. Gia đình của Ngài gồm có thánh Léandre, Fulgence, Florence. Anh cả của
thánh nhân là Léandre đã cai quản giáo phận Seville vào năm 580. Léandre vừa
làm giám mục Seville, vừa chăm sóc cách đặc biệt người em nhỏ của mình là
Isiđôrô. Được người anh là giám mục quí mến, uốn nắn, giáo dục, rèn luyện,
Isiđôrô mau tiến triển trên đàng nhân đức và phát triển mau lẹ về tri thức. Con
người Chúa chọn, Chúa để ý cất nhắc mau tiến bộ về mọi mặt. Chính vì thế, khi
anh mình, giám mục Léandre qua đời, thánh Isiđôrô lên kế vị và tiếp tục công
việc tổ chức Giáo Hội Tây Ban Nha mà anh mình đã đề xướng thực hiện. Tại
Tolède, thánh giám mục Léandre đã triệu tập một công đồng hết sức quan trọng
vào năm 586. Riêng thánh Isiđôrô, Ngài cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, triệu
tập công đồng Tolède IV vào năm 636. Trong suốt thời gian dài 35 trên chức vụ
giám mục, thánh Isiđôrô đã cai quan, hướng dẫn dân Chúa không những bằng những
lời thuyết giảng hết sức lôi cuốn, có sức thuyết phục, đúng ý Chúa, thánh nhân
còn bắt tay đào tạo thanh thiếu niên. Thánh nhân đã thiết lập một học viện do chính
Ngài trông coi việc giảng huấn. Thánh nhân luôn có những ưu tư, khắc khỏai cho
việc đào tạo giới trẻ và nó là tiền đề cho nhiều trường phái văn chương sau
này.
 
GIÁO HỘI
THƯỞNG CÔNG THÁNH NHÂN
 
Với cương
vị giám mục trong suốt 35 năm trường, thánh Isiđôrô đã đem hết nhiệt tình phục
vụ Địa phận, phục vụ nước Tây Ban Nha và 
Giáo Hội. Thánh nhân luôn luôn tỏ ra là vị mục tử hiền lành và nhân hậu
theo gương Chúa Kitô. Năm 636, thánh nhân đã ra đi trong bình an và hạnh phúc.
Để đề cao công nghiệp vĩ đại và những công đức của thánh Isiđôrô, Đức thánh cha
Bênêđitô XIV đã tôn phong Ngài lên bậc tiến sĩ Hội Thánh.
Lạy Chúa,
trong ngày kính nhớ thánh giám mục Isiđôrô, chúng con dâng lên Chúa lời khẩn
nguyện: xin cho Hội Thánh, đã hấp thụ giáo lý cao siêu của Người, cũng được
Người bênh vực chở che trươc tòa Chúa( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Isôđôrô,
giám mục và tiến sĩ ).
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT31-3-2003