THÁNH LAURENSÔ, (St. Lawrence)

THÁNH LAURENSÔ, (St. Lawrence)
Phó tế tử đạo, Ngày
10/8
 
 
Ca nhập
lễ, lễ thánh Laurensô viết rằng:” Đây là thánh Laurensô, Người đã hiến thân
phục vụ Hội Thánh: vì thế Người được phúc tử đạo, để hân hoan tiến lên gặp Chúa
Kitô”. Thánh Laurensô đã kiên cường phục vụ Giáo Hội, phục vụ dân Chúa bất chấp
những gian nan, thử thách khó nguy, Ngài đã xứng đáng lãnh nhận triều thiên
nước trời.
 
CON NGƯỜI KIÊN CƯỜNG:
Thánh
Laurensô sinh ra trong một gia đình đạo đức: cha mẹ của Ngài là những người rất
mực đạo hạnh. Ngài được cha mẹ hạ sinh tại miền Huescô, nước Tây Ban Nha. Vì
cha mẹ Ngài rất sùng đạo, luôn ở trung tín với Thiên Chúa, với Hội Thánh và yêu
thương mọi người, thánh nhân đã sớm được cha mẹ cho đi du học bên Roma và Ngài
sống suốt cuộc đời tại đây. Thánh nhân học giỏi, chuyên cần và siêng năng đạo
đức, trau dồi kiến thức, nên chẳng bao lâu tiếng tăm của Ngài đã vang dội khắp
nơi. Đức Giáo Hoàng Sixtô liền triệu vời Ngài và đặt Ngài làm phó tế giúp việc
cho tòa thánh. Thời GiáoHội sơ khai, chức phó tế không quá 7 người và chỉ có
chức đó mới được chọn làm Giáo Hoàng. Cuộc bách đạo lúc đó nổi lên, Giáo Hội
gặp sóng gió lớn, các kẻ thù tìm cách bắt vị thủ lãnh Giáo Hội để làm cho đàn
chiên tan tác. Thánh Laurensô luôn kiên cường đi thăm viếng các tín hữu nơi các
hang toại đạo, giảng dậy và ban các bí tích. Thánh nhân có tấm lòng yêu thương
các người nghèo nàn, nhất là những người ốm đau, bệnh tật. Thánh nhân bị bắt,
bị tra tấn dã man, nhưng Ngài vẫn một mực trung thành với Thiên Chúa, với Giáo
Hội, Ngài cảm nghiệm sâu xa lời Chúa “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và
Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”( Ga 12,26
 
THÁNH NHÂN LÃNH PHÚC THIÊN ĐÀNG:
Nhà vua
đã tìm mọi cách để dụ dỗ thánh nhân bỏ đạo, nhưng thánh Laurensô đã một mực
trung thành với Chúa và nhất quyết không bao giờ bỏ đạo. Vua căm phẫn vì không
thuyết phục nổi thánh nhân, nên đã hạ lệnh cho lý hình nung đỏ giường sắt và
đặt ngài trên đó. Thánh nhân đã vui cười chịu đựng và sau cùng đã ra đi về với
Chúa trong bình an ngày 8 tháng 8 năm 258.
 
Lạy Thiên
Chúa toàn năng, chính vì được tình yêu Chúa nung nấu, thánh phó tế Laurensô đã
trung thành phục vụ và đạt tới phúc tử đạo vinh quang. Xin cho dân  Chúa biết thực hành những điều Người dậy và
noi gương Người mà yêu mến Chúa và anh em( lời nguyện nhập lễ, lễ thánh
Laurensô, phó tế, tử đạo).
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT