THÁNH LOUIS GONZAGUE, (St. Aloysius Gonzaga)

THÁNH LOUIS GONZAGUE, (St. Aloysius Gonzaga)
tu sĩ, ngày 21/6
 
 “ Kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được lên núi Chúa
và ở trong đền thánh của Người “( Tv 23, 4.3 ). Thánh Louis Gonzague dù là con
vua nước Ý, đã sớm nhận ra tiếng Chúa gọi mời, Ngài đã đáp trả lại tiếng gọi
của Chúa và trở nên một tu sĩ thánh thiện.
 
CON NGƯỜI CỦA THÁNH LOUIS GONZAGUE:
Thánh
Louis Gonzague là con của vua Ferdinand de Gonzague cất tiếng khóc  chào đời vào năm 1568 tại miền Catiglione,
nước Ý. Thánh nhân đã được rửa tội ngay từ khi mới lọt lòng mẹ vì xem bộ Ngài
khó sống được. Thánh nhân đã được giáo dục trong một môi trường hết sức thuận
lợi và hoàn bị. Thánh nhân đã chịu ảnh hưởng người mẹ đạo đức rất nhiều, nhờ
đó, Ngài sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi.
 
THÁNH NHÂN ĐÁP TRẢ LẠI TIẾNG GỌI CỦA CHÚA:
Vào năm
1585 tức khi thánh nhân 17 tuổi, Ngài đã khước từ tất cả của cải, danh vọng cho
người em kế và xin gia nhập Dòng Tên. Thánh nhân đã dùng phương pháp của thánh
Ignatiô để chu toan bổn phận tông đồ. Thánh nhân đã phải cố gắng phấn đấu, vượt
thắng bản thân, lướt thắng nhiều đau khổ, thử thách để tiến tới một cuộc sống
tu trì chìm đắm trong sự cầu nguyện, sống an bình, thanh thảng, trong sạch
không để tâm hồn vương vấn vẩn đục, ô uế, nhơ nhớp. Thánh nhân có bản lãnh cao,
Ngài thích chỉ huy hơn là làm theo. Với tuổi trẻ, tính khí nóng nảy, thiếu kiên
trì và hay bất mãn đã làm tâm trí của Ngài giao động, nhưng Ngài đã quyết tâm
hạ mình, khiêm nhượng trước mặt Thiên Chúa. Thánh nhân đã cố gắng, từ bỏ chống
lại ý riêng một cách can trường trong suốt năm năm để chỉ làm theo ý Bề Trên.
Với ơn Chúa giúp, thánh nhân đã sống suốt thời gian nhà tập và những năm theo
học cách anh hùng, can đảm, nêu gương đời sống bác ái cao vời. Thánh nhân đã
yêu mến Chúa hết lòng và đã nêu cao tình yêu đó, thể hiện tình yêu đó bằng cách
miệt mài phục vụ các bệnh nhân trong một nhà thương bất chấp cả những bệnh
truyền nhiễm. Thánh nhân đã chiến thắng con người cũ của mình cách anh hùng đến
nỗi khó có ai có thể ngờ được, nên người ta đã gọi Ngài là “thiên thần nhập thế
“.
 
GIÁO HỘI TÔN VINH THÁNH NHÂN:
Thánh
nhân đã được Chúa gọi về đúng vào tuổi 24, tuổi còn rất trẻ và rất đẹp ngày 21
tháng 6 năm 1591. Năm 1726, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XIII sau khi phong thánh
cho Ngài, đã đặt thánh nhân làm quan thầy của những người giữ đức khiết tịnh .
Lạy Chúa,
xin cho chúng con biết mặc áo cưới đi dự tiệc Nước Trời theo gương thánh Louis,
hầu chúng con được dồi dào ân sủng Chúa nhờ tham dự vào tiệc thánh này”( Lời
nguyện tiến lễ, lễ thánh Louis Gonzague, tu sĩ ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT